Nytt samverkansavtal undertecknat mellan Evangeliskt lutherska kyrkan i Bayern och Skara stift

I samband med en mässa i Skara domkyrka 18 juni undertecknades ett samverkansavtal mellan Evangeliskt lutherska kyrkan i Bayern och Skara stift. Avtalet undertecknades av de båda biskoparna.

Under gudstjänsten predikade biskop Heinrich Bedford-Strohm och biskop Åke med flera medverkade. 

Gudstjänsten innehöll mycket musik, på olika språk. 

I samarbetsavtalet som undertecknades av biskop Heinrich Bedford-Strohm och biskop Åke Bonnier fastställs bland annat att kyrkorna ska fortsätta med utbytesprogrammet inriktat på ungdomsarbete och kyrkomusik och att kyrkorna ska fortsätta mötas regelbundet på olika sätt. Dels genom att biskoparna möts, dels genom möten mellan andra medarbetare och medlemmar i stift och församlingar.

Efteråt var det kyrkkaffe med mingel och förtäring. Då överlämnade även biskop Åke en frälsarkrans till biskop Heinrich Bedford-Strohm och till avdelningschefen Michael Martin.