Nya präster, diakoner, församlingspedagoger och kantorer i tjänst i Skara stift

I helgen vigdes sex diakoner och sex präster för tjänst i Svenska kyrkan och en präst mottogs som präst i Svenska kyrkan. Tidigare i veckan var det även välkomnande av två nya kantorer och två nya församlingspedagoger.

Nya präster och diakoner
Lördag och söndag 19-20 juni, fördelat på fyra tillfällen, vigdes sex personer till diakoner, sex personer till präster och en person välkomnades som präst under högtidliga former i Skara domkyrka under ledning av biskop Åke Bonnier.

Fredag 18 juni tog Eddy Normark, Eleonore Hjerpe Svensäter, Ing-Marie Johansson, Lena-Carin Ängslycke, Louise Sahlin och Sofia Levander diakonexamen och Helge Antonsson, Johanna Carlsson, Carl Eric Ericsson, Jenny Elfwering, Johannes Kannas och Veronica Pålsson tog prästexamen inför domkapitlet i Skara stift.

Samma dag avlade Anette Svensson prästlöften inför domkapitlet och tog emot stola och prästbrev. Anette Svensson är tidigare ordinerad pastor i Svenska Missionskyrkan, senare Equmeniakyrkan, och välkomnades som präst i samband med vignings- och mottagningsmässan lördag eftermiddag. Alla 13 är nu behöriga att träda in i vigningstjänsten i Svenska kyrkan.

De nyvigda diakonerna kommer nu att börja sina tjänster som diakoner i Skara stifts församlingar och pastorat. Eddy Normark kommer tjänstgöra i Mariestads församling, Eleonore Hjerpe Svensäter i Borås pastorat, Ing-Marie Johansson i Borås pastorat, Lena-Carin Ängslycke i Alingsås pastorat, Louise Sahlin i Trollhättans pastorat och Sofia Levander i Borås pastorat.

De nya prästerna tjänstgör under första året som pastorsadjunkter, vilket är ett introduktionsår, då de bland annat har särskild handledning. Helge Antonsson är missiverad till Mullsjö-Sandhems församling, Johanna Carlsson till Mariestads församling, Carl Eric Ericsson till Skara pastorat, Jenny Elfwering till Vänersborg och Väne-Ryrs församling, Johannes Kannas till Essunga pastorat, Veronica Pålsson till Borås pastorat och Anette Svensson gör sitt missivår i Fristads församling.

Nya församlingspedagoger och kantorer
Tidigare i veckan, 17 juni, välkomnades Jullia Jonsson och Johanna Savhammar som nya församlingspedagoger och Filip Södervall och Alice Wallenius som nya kantorer. Det gjordes i samband med en kvällsmässa i Skara domkyrka, under ledning av biskop Åke Bonnier och välkomnandet gjordes både fysiskt och på distans för dem som inte hade möjlighet att närvara i kyrkan. 

Jullia Jonsson har läst på helfart vid Svenska kyrkans Utbildningsinstitut och har fått tjänst som församlingspedagog i Toarps församling. Johanna Savhammar har gått distansutbildningen under två år och har tjänst i Fristads församling. 

Filip Södervall blev färdig kantor på Hjo folkhögskola i januari. Filip vikarierar som kantor i Valle församling under sommaren. Till hösten fortsätter han sina studier på Musikhögskolan i Stockholm. Alice Wallenius blev färdig kantor på Hjo folkhögskola i januari. Hon fortsätter också att studera på Musikhögskolan i Stockholm.

Vigningsmässorna och mottagninsmässan sändes digitalt och finns att se på Skara domkyrkas youtubekanal i en veckas tid från sändning.