Foto: Josefin Roos

Ny i stiftet

Är du nyanställd i församling eller pastorat eller vill du bara veta mer om Skara stift, biskopen och Svenska kyrkans organisation? Välkommen till en halvdag i Skara och träffa kollegor från andra delar av stiftet och medarbetare på stiftskansliet.

För vem?

Tillfället riktar sig till dig som är ny som anställd medarbetare i någon församling eller pastorat i Skara stift. Dagen är också för dig som kanske arbetat ett tag, men som vill lära dig mer om Skara stift, biskopen och Svenska kyrkans organisation. 

Syftet med dagen är att få en ökad kännedom för stiftet och biskopens uppdrag samt få möjlighet att möta andra personer som också arbetar i församlingar och pastorat och få kontakt med medarbetare på stiftskansliet som kan vara ett stöd i arbetet. 

Du anger i anmälan vilken yrkeskategori du tillhör. 

Tid och plats

22 augusti 9-13 (inklusive lunch), Skara

Program

8.40 Drop-in-fika

9.00 Introduktion och morgonbön. Biskop Åke Bonnier berättar om biskopens uppdrag

10.00 Vad är Skara stift och hur arbetar vi tillsammans

10.45 Rundvandring på stiftskansliet och träff med personer inom respektive yrkeskategori i stiftsorganisationen. 

11.45 Avslutning i Sessionsalen

12.00 Stiftskansliet bjuder på lunch på Skara stadshotell. 

Kostnad

Gratis!

Anmälan

Dagen har 30 platser. 
Anmälan görs här senast 15 augusti.