Foto: Åke Paulsson

Nationell bildtelefonjour för teckenspråk

Måndag 7 september öppnade en ny bildtelefonjour, där teckenspråkiga kan samtala med teckenspråkiga präster eller diakoner.

Svenska kyrkans första öppna stödlinje för döva via svenskakyrkan@ectalk.se nås tre dagar i veckan: måndag och fredag kl 10-16 samt onsdag kl 10-19.

Tjänsten bemannas av teckenspråkiga diakoner och präster med tystnadsplikt och är öppen för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning.