Motionärer vill ha utbildning

Det behövs mer utbildning för de som sitter i kyrkoråden.

Det menar Gunvor Torstensson, Järpås och Kjell Gustafsson, Götene. De framför sin åsikt i en motion till stiftsfullmäktige.
   De båda motionärerna pekar på att det finns en rad lagar och regler i samhället som även omfattar kyrkans arbete. I många av dessa läggs ansvaret på styrelsen för den förening eller företag som utför arbetet. I Svenska kyrkans fall är det kyrkorådet som utgör styrelse för den lokala verksamheten.
   Gunvor Torstensson och Kjell Gustafsson menar att stiftet bör ta ett större ansvar för att utbilda ledamöterna om deras ansvar. De föreslår därför att det till att börja med görs en utbildningsplan.