Foto: Andreas Lindblad

Mötesplats Fastighet

Denna gång får vi möjlighet att inspireras och samtala kring tjära och spån, vi får även en presentation hur man med små åtgärder kan sänka energiförbrukningen och samtidigt säkerställa de kulturhistoriska värdena. Vi får även kunskap om problematik med skadedjur och hur skador kan begränsas.

Mötesplats Fastighet är ett forum där anställda fastighetsansvariga i församlingar och pastorat kan träffas för att dela erfarenheter med varandra, få ny kunskap, skapa nya kontakter och bygga nätverk. Träffarna sker denna gång den 18 på Färgengården utanför Alingsås samt den 19 april Husabygården vid Kinnekulles fot. Du kan alltså välja vilken plats du vill åka till, innehållet på respektive träff är detsamma.

Hjärtligt välkomna! 

Program för båda dagarna

08.30 Drop-in fika.

09.00 Inledning och presentation.

TJÄRA OCH SPÅN
09.15 - Tjära och spån. Hur har tillverkningen av spån gått till historiskt och vilka kunskaper är värda att ta med i en modern förvaltning? Går det att tjära under vintern när underlaget är kallt och fuktigt? Timmerman Daniel Eriksson berättar om sina erfarenheter och hur han bidragit till utvecklingen av nya material och metoder.

11.00 Paus.

ENERGIEFFEKTIVISERING
11.15 - Energiresan, fastighetssamordnare Jens Eriksson tar oss med på en resa där han beskriver hur han jobbat med energifrågan i Herrljungabygdens 22 kyrkor. Hur kan man med små åtgärder sänka energiförbrukningen och samtidigt säkerställa de kulturhistoriska värdena? Vilka framgångsfaktorer och fallgropar finns det?

12.00 Lunch (med besök vid kyrkan).

SKADEDJUR
13.30 - Skadedjur, svamp och mögel. Skadedjur kan angripa alla typer av fastigheter, orsaka obehag och förstöra stora värden. Hur kan vi minimera riskerna genom god förvaltning? Under vilka förutsättningar riskerar svamp och mögel att frodas? Sakkunnig från Anticimex informerar.

14.45             Uppsummering av dagen med aktuell stiftsinformation.

15.00             Avslutande fika.

 

För vem?

Dessa träffar vänder sig till dig som är fastighetsansvarig i pastorat/församling i Skara stift.

Tid och plats:

  • Alternativ 1 – Tisdag 18 april
    Färgengården, Färgesundsvägen 35, Alingsås
  • Alternativ 2 – Onsdag 19 april
    Husabygården, Husaby kyrkby, Götene

Kostnad och anmälan

Anmälan sker via denna länk senast torsdag 6 april. Det är kostnadsfritt att delta.