Möjligheternas rum i ombyggda kyrkor

Den planerade fysiska kulturarvskonferensen som skulle ägt rum 2020 skulle innehållit en utflykt till några ombyggda kyrkor i Skara stift. Den utflykten fick istället bli en film. Följ med till Flistads, Södra Kedums och S:t Olofs kyrkor och hör mer om hur dessa har anpassats efter ett modernt församlingsliv.