Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Miljömässig hållbarhet

Här hittar du information om arbetet kring miljömässig hållbarhet. Du hittar också inspiration och information från nationell nivå.

Världen står mitt i vad många kallar vår tids ödesfråga, klimatförändringarna. Människans aktiviteter sedan industrialiseringen och vårt fossilberoende har konstaterats vara orsaken till den uppvärmning som sker. Det måste till en förändring, snabbt. Den förändringen måste också ske inom Svenska kyrkan och Skara stift.  

Arbetet inom Svenska kyrkan för att bidra till omställningen sker på olika plan, däribland kyrkans Färdplan för klimatet och miljödiplomeringen. Det är viktigt att arbetet inkluderar många olika perspektiv och samtliga medarbetare på stift och inom församlingar och pastorat. Det är också viktigt att barn och unga får komma till tals. Därför jobbar vi också med intern dialog kring frågorna.

Svenska Kyrkans Unga arbetar också med frågorna, bland annat genom Ageravolontärerna (länk nedan). Som Ageravolontär läggs inte fokus enbart på klimat men eftersom hållbarhetsfrågor är tätt integrerade finns många kopplingar, bland annat genom klimaträttvisa.

 

Klimatet är ett resultat av samverkan mellan komplexa system, ofta med långa avstånd mellan orsak och verkan i både tid och rum. Oklarheter och osäkerheter finns. Men den kunskap vi har idag tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen det som behöver göras idag. Vår mänskliga klimatpåverkan måste minska radikalt för jordens och mänsklighetens skull.

Ett biskopsbrev om klimatet

Mer information

Jorden sett från rymden. Texten "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord".

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Grupp ageravolontärer som sopar ut sitt budskap i en magafon.

Bli Ageravolontär

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Ekologisk hållbarhet illustrerad av ett element, solpaneler och vindkraft

Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem som möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen stödjer också måluppfyllnad relaterat till Agenda 2030 och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.