Många faktorer påverkar egendomsbudget

Husbyggande, mjölkpriser och räntehöjningar. Det är tre faktorer som påverkar budgeten för Skara stifts förvaltning av jord, skog och fonder nästa år.

Biskop Åke Bonnier planterade symboliskt ett Lutherträd i samband med fullmäktigse sammanträde. Foto: Catharina Sundqvist

De här tillgångarna väntas omsätta drygt 100 miljoner kronor under 2018. Går allt som planerat kan sedan 45 miljoner delas ut till stiftet och församlingarna.
    Men det finns en del osäkra faktorer i budgeten. En sådan är priset på virke, vilket i sin tur styrs av husbyggande både i Sverige och utomlands. Det mesta tyder på en fortsatt god konjunktur, och då ser kalkylen bra ut. Men det finns också risk att det blir lägre priser om efterfrågan minskar, exempelvis på grund av Storbritanniens utträde ur EU.

Varierande priser
Jordbruket har en lång tid dragits med låga och varierande priser på spannmål, kött och mjölk. Därför sker det ganska få investeringar vid de gårdar som stiftet arrenderar ut, och några särskilda höjningar av arrenden är inte aktuella.
    En del av det förvaltade kapitalet är placerat i fonder. Här är det framför allt ränteläget som gör de svårt att sia om framtiden. De historiskt låga räntorna har gjort att stiftet har börjat se över sin policy för placeringar i värdepapper. Den översynen fullföljs sannolikt under året.

Skogen viktig för ekonomin
Jord, skog och fonder utgör det som kallas prästlönetillgångarna. De ägs egentligen av stiftets församlingar men förvaltas på stiftsnivå. Överskottet delas lika mellan stiftet och församlingarna.
    Skogsförvaltningen är den största av de tre grenarna och står för ungefär tre fjärdedelar av intäkterna.

Här kan du ladda ner budgeten som pdf-fil.