Lyckligt gifta

Kyrkan i Äspered firar tio år av samarbete med EFS. Veckans krönikör frågar Per Axelsson, ordförande i samarbetskyrkan, hur det blivit.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

- Vi är lyckligt gifta, svarar Per.
   Han kommer från EFS och konstaterar att de till den nya församlingen kunde ta med ett fokus på aktiva medlemmar. Till sin glädje kan han konstatera att man nu har många arbetsgrupper och projekt på gång.
- Vi har nog visat att det går att ha en omfattande verksamhet och ändå ha ett starkt fokus på evangeliet, säger han.

Man går i kyrkan
Sifforna tyder på att Per har rätt.
   Toarps församling omfattar Dalsjöfors och ett antal mindre orter. Tillsammans utgör de ett förortsområde till Borås. Totalt bor här 9 000 personer och av dessa finns 800 i Äspered.
  Jag räknade lite på antalet gudstjänstbesökande och fann att Äspered har mer än dubbelt så många gudstjänstdeltagare per invånare som de övriga delarna av Toarps församling.

Barnen kommer…
Per framhåller särskilt barn- och ungdomsverksamheteten, som till stor de finansieras med insamlade medel.
   Nästan alla barn med rätt ålder i Äspered deltar i kyrkans scoutverksamhet. Fredagskvällarna tillbringar de äldre ungdomarna i församlingsgården. Här finns också barnkörer och mamma-pappa-barngrupp. Barnkörernas eftermiddagsövning avslutas ibland med kvällsmat dit alla är välkomna.

…och de äldre vill slippa städa
Banklånen, som möjliggjorde församlingsgården, är precis betalda. Och nu kräver de aktiva bonus. Nåja, kanske inte bonus, men man vill slippa grovstädningen.
    För det är genom det frivilliga arbetet som ekonomin är i balans. Faktiskt i så god balans att man på försök skall köpa in städtjänst.

Utmaningar
- Det är klart att det finns utmaningar. Vi når de äldre, vi når barn och ungdomar men de däremellan är svåra att aktivera. Det är ett problem som vid delar med de flesta andra frivilligorganisationer, konstaterar Per.
   Jag har nog i tidigare krönikor framhållit att det sätt som vi arbetar på i samarbetskyrkan utgör en framtidsväg för Svenska kyrkan. Trots Pers oro för att vi inte riktigt når riktigt alla.

Av Sten Dellby, Äspered

FOTNOT: Äspered är en liten by. Trots litenheten fanns det under nästan hela 1900-talet två kristna församlingar med var sin kyrka. Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS. Efter många år av samtal bilades år 2006 en gemensam församling; en samarbetskyrka. Den nya församlingsgården invigdes för tio år sedan.

      

Detta är en krönika där skribenten själv svarar för de åsikter som framförs.