Luftvärmepump billig lösning i Bjurbäck

En dåligt isolerad träkyrka med direktverkande el. Det var utgångspunkten när Mullsjö-Sandhems församling började titta på en ny lösning för uppvärmningen av Bjurbäcks kyrka. Och det var ganska bråttom. - Det gick åt 100 000 kilowattimmar per år och när elpriserna började stiga kände vi att något måste göras, säger Ove Algotsson, kyrkogårds- och fastighetsföreståndare. En månad när kyrkan var fullt uppvärmd kostade elen 74 600 kronor.

Kyrkan i Bjurbäck används oftast inte alls från januari till april och ändå gick det åt en massa el. En grundvärme på fem till tio grader räckte för att elkostnaderna skulle bli alldeles för höga. Men vad skulle de satsa på för att komma ner i förbrukning?

- Vi har inget vattenburet system och det innebär stora kostnader att installera det så bergvärme och jordvärme var inget alternativ.

Två värmepumpar i kyrkan

Efter studiebesök i bland annat Tidaholms pastorat så föll valet på en luft-/luftvärmepump, eller rättare sagt två stycken, som placerades på väggen inne i kyrkan.

- Det var två rejäla värmepumpar till en kostnad av 130 000 kronor.

För att innerdelarna skulle smälta bättre in i kyrkomiljön så folierades de i samma kulör som väggen.

- Det var ett väldigt bra beslut. Nu syns de knappt, även kanalen fram är folierad. Den extra kostnaden på fem till tio tusen per maskin tycker jag att man ska ta.

Däremot är de lite högt placerade, eftersom länsstyrelsen ville ha det så.

Innerdelen är folierad för att efterlikna väggen. Foto: Ove Algotsson

- Värme stiger ju uppåt så det hade varit bättre om de suttit lite lägre ner men det fungerar bra ändå, säger Ove Algotsson.

Utedelarna, som ser ut som de intill villor, kläddes in med trä av estetiska skäl. Även det var länsstyrelsens förslag.

- Jag tyckte inte att de störde så mycket eftersom de i stort sett var i samma färg som kyrkan. Men vi behövde ändå ett tak över dem då det kom takdropp från kyrktaket så det blev bra.

Nu har värmepumparna varit igång i snart ett år och alla är nöjda. Totalt sett blev det en investeringskostnad på 205 000 kronor vilket Ove Algotsson tycker är en liten peng för den elbesparing som gjorts. I runda slängar var elförbrukningen från januari till september under år 2021 75 000 kilowattimmar och i år under samma period 50 000 kilowattimmar.

- Det betyder att vi sparat in 25 000 kilowattimmar. Och ju dyrare elen blir desto snabbare kan vi räkna hem installationen. Tidigare trodde vi att värmepumparna skulle betala sig på fem år men fortsätter det så här så blir det nog bara tre eller fyra.

Finns det då inga nackdelar med installationen?

- Egentligen inte. Ja, kanske att vi nu inte kan gå ner lika lågt i temperatur utan behöver hålla 10 till 12 grader eftersom pumparna behöver det.

Fläktarna stängs av vid förrättningar

En annan sak som kan vara lite störande är fläktarna som värmepumparna är utrustade med. De låter och stängs nu av vid förrättningar.

- Men det är egentligen inget problem eftersom temperaturen inte hinner sjunka något märkbart under den tiden.

Så i det stora hela är de nöjda.

- Ja, det är väldigt positivt. Alla är nöjda och glada. Vi kan ju se direkt hur mycket elförbrukningen minskar. Det är ju grundvärmen som varit dyr för oss. Nu vill vi fortsätta och göra likadant i vår verkstad.

Än så länge måste vaktmästarna åka till kyrkan och ändra inställningarna. Men det beror inte på värmepumparna utan på att fibernätet inte är tillräckligt utbyggt.

- Vi har inget internet vid kyrkan i Bjurbäck så vi måste sätta på och stänga av manuellt. Drömmen är ju att kunna styra värmepumparna via mobiltelefonen, men det kommer väl, säger Ove Algotsson.

Text: Ellen Forsström

Kyrkor med luft-/luftvärmepumpar i Skara stift

I Skara stift har luft-/luftvärmepumpar installerats i 31 kyrkor. De fungerar antingen som huvudsaklig värmekälla eller som ett komplement till det befintliga värmesystemet. Diagrammet visar kyrkornas huvudvärmesystem.