Foto: Amphotora/iStock/IKON

Livslångt lärande i församlingen - teologiska och pedagogiska perspektiv

Livslångt lärande i församlingen ger teologiska och pedagogiska perspektiv med syfte att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande. Kursen startar i augusti 2024.

Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv på lärande och fokuserar på hur församlingen lär genom hela sitt sätt att leva och vara och i sin dopundervisning skapar rum för livslångt lärande som helhet från vaggan till graven. Den bygger vidare på en förståelse av lärande som både individuellt och socialt så att både den lärande människan och den lärande gemenskapen står i centrum.

Utbildningen bygger på religionspedagogiska teorier och teologiska perspektiv kring lärande och församlingssyn samt på fallstudier av konkreta läraktiviteter i församlingar och möter upp med perspektiv och teorier som hjälper att strukturera och organisera lärandet i församlingar/pastorat som går kursen.

Under hösten fokuserar utbildningen på förståelse, teorier och redskap. Under våren ges möjlighet till fortsatt lärande i församlingens konkreta miljö. I vårens process är det en styrka att vara många medarbetare tillsammans - förtroendevalda, ideella och yrkesutövande.

Detta är en ny kurs i samarbete mellan Enskilda Högskolan i Stockholm (EHS) och flera stift såsom Linköpings, Göteborgs, Karlstads, Skara, Växjö och Strängnäs stift.

Parallellt med utbildningen ger EHS en högskolekurs på samma tema som litteraturkurs på basnivå och avancerad nivå. Det innebär att du som går utbildningen och som önskar få högskolepoäng också kan anmäla dig till den akademiska kursen. Kursen kan alltså läsas i tre varianter:

Stiftsutbildning.  Deltagande under hela kursen. Efter avslutad kurs får man ett intyg om deltagande. 
Akademisk kurs på basnivå.  Samma som stiftsutbildning men det tillkommer ett obligatoriskt examinerande moment. Kursen ger 7,5 hp. Kräver grundläggande behörighet för högskoleutbildning. 
Akademisk kurs på avancerad nivå.  Samma som stiftsutbildningen men det tillkommer ett obligatoriskt examinerande moment och betydligt mer kurslitteratur som är i stort sett på engelska. Särskilda behörighetskrav. 
Vid anmälan anger du om du är intresserad av att även anmäla dig till högskolekursen. Då krävs dessutom en individuell anmälan via antagning.se. Mer information om det kommer i samband med bekräftelsebrev efter anmälningstidens utgång, men det går att anmäla sig till högskolekursen redan nu.

Tid och plats

Schema för hösten 2024:

27 augusti kl. 10–12, kursupptakt (online)

9–10 september, lunch till lunch-träff,  kursstart Stockholm (EHS, Bromma) 

24 oktober kl. 10–15, kursträff (online)

13 november 9–12, kursträff (online)

Utöver detta tillkommer tre datum under vårterminen 2025, som meddelas senare.

Platsträff på Enskilda Högskolan i Stockholm, stiftsträffar och digitala träffar.

Kostnad

Deltagaravgift: 1 000 kr för en termins utbildning inklusive måltider vid startträffen i Stockholm (på EHS i Bromma) . Övriga kostnader som tillkommer är: litteratur ca 1 000 kr*, hotellövernattning i Stockholm 9–10 september samt resa till Stockholm – totalt ca 3 600 kr.   

För vem?

Alla intresserade och engagerade i församlingen, anställda och ideella medarbetare.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningslänken