Lilleskogs meditationsstig invigd

Ackompanjerad av fågelsång och omsluten av skir grönska invigde biskop Åke Bonnier den nya meditationsstigen vid Lilleskog. Den kommer att användas i Själavårdsinstitutets verksamhet men är tillgänglig för alla som vill ta en stund för stilla vandring och reflektion.

Utmed stigen, som är en dryg kilometer och börjar bakom kapellet, har ett antal rum skapats i naturen. Rummen representerar pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Ordens begynnelsebokstäver bildar ordet ”fetblad”, ett ord som biskop Åke också knöt an till i sitt invigningstal:

-  Den är en stenpartiväxt, alltså inte en som tar stor plats men som finns där och som bidrar till skapelsens skönhet på ett omistligt sätt. Orden som ryms i fetblad är ord som öppnar upp, som kan vara svar på en längtan bortom det brusande och rusande. En längtan som kan ana ett svar.

Till invigningen hörde givetvis också en vandring längs hela stigen, där deltagarna fick stanna upp i de olika rummen. Anna Apell och Boris Gustavsson ledde vandring, bön och psalmsång.

Stigen är öppen för alla som vill ta en stund för att vårda själen. Den inbjuder till stilla vandring och reflektion. Längs stigen passerar vandraren också den tidigare jaktstuga som fått en ny skepnad och blivit ”Enkelhetens stuga”, varifrån det bjuds en fin utsikt över Mjörn.
 
Bildspel: Ta del av bilder från meditationsstigen. Foto: Linda Franzén.