Lilleskogs meditationsstig

I juni 2019 invigdes meditationsstigen vid Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog. Välkommen att vandra, stanna upp, vårda själen och njuta av de rum som skapats i naturen.