Foto: Sven-Erik Falk

Läs Bibeln - tips och råd

Ingen annan bok har påverkat oss så mycket som bibeln. Därför är den värd att läsas. Här får du tips om hur läsningen kan bli givande utan att vara allt för ansträngande.

Bibeln har inspirerat många konstnärer och författare. Den har påverkat vårt sätt att tänka. Den har format vårt samhälle.

Genom alla tider har människor gjort samma upptäckt: dessa urgamla texter berör mig, de handlar om mitt liv, mina tankar, mina problem. Här finns alla de stora existentiella frågorna om identitet, mognad, relationer, liv och död. Och naturligtvis de alltid närvarande frågorna: Vem är Gud? Och vad har han med mig att göra?

Bibeln berör alla, och ibland hittar en och annan också svar i bibeln. Så har det varit i flera tusen år, och så kommer det också att vara i framtiden.

Hitta en röd tråd med en bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En sådan plan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en plan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster.

Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Olika bibelläsningsplaner

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Den heter Bibelläsning & Bön. Den finns som häfte och går att beställa via Bibelbutiken, men du kan även ladda ned den från bibelsällskapets hemsida.

Kanske är du nyfiken på att prova på kristen tro i handling och genomföra Kyrkans klassiker, genom att under ett år prova på att läsa Bibeln, be, fira gudstjänster och visa omtanke?