Foto: pixabay.com

Kyrkan vill minska psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan växer bland unga i Sverige. Detta uppmärksammas under diakonins månad som pågår i ett antal kyrkor under september.

– Vi ser hur hälsogapet ökar bland ungdomar, säger Camilla Flodberg som är stiftsdiakon i Skara stift
   Undersökningar visar att prestationskrav i skolan och arbetslöshet har tydliga kopplingar till ohälsan. Gapet mellan dem som klarar skolsystemet och får jobb och dem som inte gör det har ökat avsevärt.
   – Det värsta är att psykisk ohälsa i unga år kan prägla hela livet. Det kan bli svårt att knyta relationer och bilda familj, säger Camilla Flodberg.

Skamligt att avvika
I Svenska kyrkan och andra kristna samfund är september månad ”Diakonins månad”. I år sätter man fokus på ungas psykiska ohälsa.
   – Trots att vi i dag vet mer om psykisk ohälsa än någonsin är det fortfarande något vi sällan pratar om, säger Camilla Flodberg.
    Det är förknippat med skamkänslor att avvika från det som upplevs som normalt. Att sprida kunskap om den psykiska ohälsan kan därför vara en hjälp för många.
   En hjälp i detta arbete är den digitala verktygslåda som Sveriges kristna råd tagit fram. Den finns på rådets hemsida och med länkar från många lokala församlingar.

Våga lyssna
I Svenska kyrkan finns diakoner anställda i kyrkans sociala arbete. De möter ofta människor som hamnat på tillvarons skuggsida. En del av dessa lider också av psykiska besvär. Lindriga besvär behöver inte betyda att individen är psykiskt sjuk och kräver behandling.
  – Det räcker långt att vi vågar stanna upp och lyssna. Vi behöver inte komma med lösningar utan framför allt visa att vi bryr oss. Den uppgiften är inte förbehållen diakoner utan är en del av vanlig medmänsklighet, säger Camilla Flodberg.
Därför vill kyrkorna öka kunskapen om psykisk ohälsa så att många vågar samtala.

Behov av mötesplatser
Det finns också behov av någonstans att ta vägen, en plats där man kan möta andra för att komma ut och få en social kontakt.
   – På många platser är kyrkan en sådan mötesplats där alla kan känna sig välkomna och där vi stöttar varandra både när livet är lätt och när det känns tungt, säger Camilla Flodberg.
    Ett problem som för den som drabbas av allvarligare psykisk ohälsa är svårigheten att få professionell hjälp.
    – Många får inte hjälp eller får vänta väldigt länge på insatser. Här måste politiker på olika nivårer se till att resurserna stärks. Att minska den psykiska ohälsan är en vinst både för individen och samhället, säger Camilla Flodberg.

Digital verktygslåda ska öka förståelsen

Diakonins månad pågår under september och är ett samarbete mellan kyrkor och organisationer. I år ligger fokus på psykisk ohälsa framför allt hos unga. För att öka kunskapen om detta har Sveriges kristna råd tagit fram en digital verktygslåda. Där finns tips och råd, filmer och intervjuer om vad psykisk ohälsa är och hur man kan möta drabbade och anhöriga.
    De kyrkor och organisationer som deltager i diakonins månad är Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.