Kyrkan och kalla kriget

Man märker att man börjar bli gammal när man läser ett historievetenskapligt verk och tänker att författaren har fel. ”För jag vet. Jag var med.”

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Jag har flera gånger i denna kolumn skrivit om min kollega Johan Sundeen och hans forskning. Häromdagen fäste Johan min uppmärksamhet på en nyutkommen akademisk skrift om svenska kyrkan under det kalla kriget: ”Innan murarna föll”.
   En rejäl skrift på drygt 600 sidor. En antologi där ett antal forskare vill bidra till förståelsen av en konfliktfylld tid och ett problematiskt kulturarv. Johans eget bidrag handlar om konservativ kritik av vänstern i kyrkan.
   Jag måste erkänna att skriftens tema och då särskilt kyrkans eventuella vänstervridning intresserar mig. För jag var med.

Vänstervåg
I gymnasiet hade jag varit medlem i Kyrkliga gymnasistförbundet (KGF). En fin tid. För en student i Göteborg blev den kristna studentrörelsen G-kriss en naturlig fortsättning. En organisation, som var Svenska kyrkan närstående, med många medlemmar, omfattande verksamhet och, som det visade sig, väl förankrad i den yttersta vänsterns ideologi.
   Jag stod inte ut. Jag hade på sommaren 1969 arbetat på en kibbutz i Israel. Nu kändes det som om G-kriss hela programverksamhet kretsade kring Palestina. Den bild man gav var dessutom inte sann. Jag lämnade G-kriss och den kristna studentvänstern.
   Hur skull denna tid, mitt under det kalla kriget, skildras? Med stort intresse började jag läsa.

Forskningsbar
I en skrift som försöker greppa ett så omfattande fält som kyrkan och det kalla kriget blir frågan om vänstervridningen, visar det sig, bara en mindre del. Något blir det, om än lite väl kalendariskt, kan jag tycka. Dock kompletterat med några mer inträngande nedslag såsom i kapitlet om den nicaraguanska bondemässan.
   Jag hade nog velat se ett helt annat upplägg. Mer maktanalys, mer personhistoria, mer om kadernas marsch genom kyrkans hierarki. Inte minst hade det varit intressant att få ytterligare belysning av utländska makters eventuella påverkansarbete i kyrkan.
   I en akademisk verksamhet är emellertid begreppet ”forskningsbar” centralt. Nu blev det – det möjliga. Inte bara om politik, utan en hel del missionshistoria, minnespolitik och internationellt arbete.
   Kalla kriget är en lång, komplicerad och synnerligen intressant epok. Skriften ”Innan murarna föll” bygger en grund för fortsatt forskning.

Av Sten Dellby, Äspered

Not1: Det kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, deras respektive huvudsakliga ideologiska övertygelser (kommunism och kapitalism) och deras respektive allierade stater, från omkring 1946, precis efter andra världskrigets slut, till omkring 1990 (Wikipedia)

Not 2: Boken ”Innan murarna föll” är utgiven på Artos förlag, 2019, med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo.

 

      

Detta är en krönika där skribenten själv svarar för de åsikter som framförs.