Foto: Alex&Martin/IKON

Kulturarvskonferensen "Möjligheternas rum"

Den 25 maj 2021 arrangerades den nationella konferensen ”Möjligheternas rum", en digital kulturarvskonferens om flexibla kyrkorum och kyrkogårdar i en tid av förändring. Dagen vände sig till de regionala samrådsgrupperna, som en möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor som rör det kyrkliga kulturarvet. I dessa grupper finns representanter med olika kompetenser och ansvarsområden från Svenska kyrkans stift och församlingar samt från kulturmiljösektorn på regional nivå. Här kan du ta del av en del av det material som presenterades vid konferensen.

Kulturarvskonferensen skulle hållits fysiskt i Skara förra våren - men på grund av pandemin fick konferensen på kort varsel ställas in. Istället blev den digital 2021. De besök som var planerade i både Varnhem och Skara domkyrka fick istället göras via film. Den digitala konferensen sändes från Flämslätt stifts- och kursgård som också presenterades i filmversion.