Foto: Alex&Martin/IKON

Kulturarvskonferensen "Möjligheternas rum"

Den 25 maj 2021 arrangerades den nationella konferensen ”Möjligheternas rum", en digital kulturarvskonferens om flexibla kyrkorum och kyrkogårdar i en tid av förändring. Dagen vände sig till de regionala samrådsgrupperna, som en möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor som rör det kyrkliga kulturarvet. I dessa grupper finns representanter med olika kompetenser och ansvarsområden från Svenska kyrkans stift och församlingar samt från kulturmiljösektorn på regional nivå. Här kan du ta del av en del av det material som presenterades vid konferensen.

Inledningsanförande av Amanda Lind

Inledningsanförandet vid kulturarvskonferensen "Möjligheternas rum" hölls av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Här kan du ta del av hennes hälsning.

Möjligheternas rum i ombyggda kyrkor

Den planerade fysiska kulturarvskonferensen som skulle ägt rum 2020 skulle innehållit en utflykt till några ombyggda kyrkor i Skara stift. Den utflykten fick istället bli en film. Följ med till Flistads, Södra Kedums och S:t Olofs kyrkor och hör mer om hur dessa har anpassats efter ett modernt församlingsliv.

Digital utställning: Flexibla kyrkorum

I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum kan du läsa mer om hur kyrkorum i olika delar av landet kan inrymma mer än bara ett rum.

Kyrkopedagogik

I två olika filmer får du möta kyrkopedagogik på olika sätt! Johanna Savhammar och Pernilla Emanuelsson är församlingspedagoger och kyrkopedagoger och berättar om hur kyrkorummet kan användas och upptäckas av besökare i alla åldrar.

Skötselavtal på kyrkogårdar

I Ulricehamns pastorat har kyrkogårdsförvaltning och ett antal hembygdsföreningar hittat ett sätt att ta hand om de gravar som har ett kulturellt värde utan att kunna bekostas av begravningsavgiften. Genom särskilda skötselavtal sköter hembygdsföreningarna om gravarna. Här berättar Boje Elebo, fastighetschef, och Ingela Sörensen, om detta.

Bevara, berika och utveckla

Hur skapas en konstruktiv samsyn på kyrkorummet inför en förändring? Med antikvarien Raoul Hjärtström och arkitekten Åsa Flarup Källmar.

Varsam och hållbar förvaltning

Hur kan man inom kyrkan arbeta med att minimera miljö- och klimatpåverkan som är kopplad till förvaltningen och användningen? Genom att applicera ett helhetsperspektiv går det att främja både bevarande av kulturhistoriska värden och minimera klimatpåverkan från bygg- och driftprocesser.

Kulturarvskonferensen skulle hållits fysiskt i Skara förra våren - men på grund av pandemin fick konferensen på kort varsel ställas in. Istället blev den digital 2021. De besök som var planerade i både Varnhem och Skara domkyrka fick istället göras via film. Den digitala konferensen sändes från Flämslätt stifts- och kursgård som också presenterades i filmversion. 

Välkommen till Varnhem

Följ med på en utflykt till fantastiska Varnhem och Kata gård. Maria Vretemark, förste antikvarie vid Västergötlands museum, berättar om utgrävningarna, fynden och om den samverkan som arbetar med att utveckla Varnhem till ett unikt besöksmål.

Skara domkyrka

Mitt i centrala Skara ligger domkyrkan, med sin tusenåriga historia. Per Larsson, domkyrkokaplan, tar dig med på en guidning i katedralen.

Stiftsgården Flämslätt

Den digitala kulturarvskonferensen sändes från Flämslätt stifts- och kursgård. Här får du besöka stiftsgården, tillsammans med driftchef Claes Schönborg, som berättar om gården.