Kullings kontrakt

Alingsås pastorat, Vårgårda pastorat, Bjärke församling och Herrljungabygdens församling

Kullings kontrakt i Skara stift Foto: Skara stift