Foto: Carla Karlsson

Kränkningar av heliga skrifter kan aldrig bygga ett gott samhälle

Biskop Åke Bonnier uttalar sig med anledning av den senaste tidens islamofobiska hatattacker och att den danske högerextrema politikern Rasmus Paludan fått tillstånd att genomföra demonstrationer i Borås och Trollhättan.

Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i en demokrati, på samma sätt som religionsfriheten. De ska inte stå emot varandra. Att i skydd av yttrandefrihet genomföra kränkningar kan aldrig vara rätt väg i ett samhälle där vi vill uppnå ett gott tillsammansskap. Heinrich Heine sa redan på 1800-talet att ”där man bränner böcker bränner man till slut även människor".

De demonstrationer med koranbränningar vi sett den senaste tiden har inte verkat för det goda tillsammansskap vi behöver i vårt multisamhälle. Jag tar självklart starkt avstånd från kränkningar som riktar sig mot den tro, tradition och sammanhang som mina muslimska syskon lever i. Jag vill också uttrycka min medkänsla och solidaritet med muslimer i Sverige.

Det är viktigt att slå vakt om ett samhälle där vi både har respekt för olikhet och kunskap om varandras sammanhang och tro. Det finns ju bara en Gud och Gud är inte religiös. Gud är generös. Utifrån den grundläggande övertygelsen får vi nalkas Gud i bön och tillbedjan. Vi får genom just bön men också handling vara med och tillsammans bygga ett samhälle där vi får vara sanna mot oss själva och öppna mot andra, stolta över det som är vår egen identitet och frimodiga i att känna glädje med andra.

Åke Bonnier
biskop i Skara stift