Kollekt i pandemitider

När kyrkan ställer om gudstjänsterna är det lätt att glömma kollekten. Var med och ge till viktiga ändamål genom församlingskollekt, stiftskollekt och rikskollekt digitalt.

I tider där gudstjänster antingen bara samlar ett fåtal personer eller helt hålls digitalt är det angeläget att påminna extra om den viktiga kollekten, som går till olika ändamål.

Kontakta din församling om hur du kan ge kollekt där du bor och tänk gärna extra på två organisationer som är i stort behov av ekonomiskt stöd just nu. Det är Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet, som har fått ökade behov att svara mot under den pågående pandemin.

Swishnummer till Act Svenska kyrkan:  9001223
Swishnummer till Svenska kyrkans i utlandet: 9016031