Klimatporträttet: Urban Jormeus

Under rubriken "Klimatporträttet" kan du läsa om hur olika medarbetare inom stiftsorganisationens olika avdelningar funderar kring och arbetar med klimat i sitt dagliga arbete.

Till 2030 ska Svenska kyrkan ha uppnått klimatneutralitet, värderingsförändring och ökat kunskapen kring klimaträttvisa. Det kräver att alla, oavsett inriktning på arbete börjar arbeta mer med klimat, miljö och hållbarhet i åtanke. Här kan du förhoppningsvis hitta ny information och inspiration kring hur flera av Skara stifts medarbetare arbetar med frågorna i sitt arbete.  

Hallå där Urban Jormeus

Stiftskonsulent för internationella frågor

Vad gör du om dagarna?

Eftersom jag arbetar med internationella frågor så innebär det att jag har kontakt med vår vänrelationer i Bayern, Leeds och det Sydöstra stiftet i Sydafrika. Jag jobbar också en hel del med alla ideella och anställda medarbetare som arbetar för Act Svenska kyrkan - Svenska kyrkans arbete med internationellt utvecklings-, katastrof och påverkansarbete.

Vad tänker du att Svenska kyrkan har för roll i klimatkrisen?

En viktig roll. Både att stå för hopp i en svår tid men samtidigt våga vara en modig röst och tala klarspråk om de förändringar som måste till. Konkret måste vi också – så långt det är möjligt – vara ett föredöme. Annars är vi inte trovärdiga!

Vilket mål tycker du är viktigast i Färdplanen för klimatet?

Jag tycker att de hänger ihop. Klimatneutralitet år 2030 är såklart det övergripande målet, men vi kommer aldrig dit om inte det sker en värderingsförändring i både kyrka och samhälle. Och som kyrka kan vi inte acceptera att de som orsakat minst utsläpp, och som nu drabbas mest av förändrat klimat också ska betala dubbelt upp för klimatförändringarna. Vi måste bidra till klimaträttvisa framför allt för fattigare länder och det är en viktig fråga för Act Svenska kyrkan.

Vad hade du velat ändra på arbetsplatsen för klimatet?

Svenska Kyrkans Unga (på förbundsnivå) har som policy att enbart servera vegetarisk mat vid sina samlingar. Det är en viktig symbolfråga med snabb effekt och jag tycker att Skara stift skulle fatta samma beslut!

Vad hade du velat se mer av i samhället när vi ska ställa om?

Tekniska lösningar kommer på löpande band, näringslivet ställer om och det sker faktiskt mycket positivt. Men det svåraste är nog livsstils- och värderingsförändringen som måste till. Vi måste helt enkelt få en del nya vanor och tycka att det är ett gott liv! Det behöver vi prata mycket mer om utan att bli arga på varandra eller att någon känner sig utpekad eller som en ”dålig människa”.

 

 

Tidigare klimatporträtt

Klimatporträttet: Andreas Lindblad

Möt Andreas Lindblad, som är byggnadsantikvarie.

Klimatporträttet: Åsa Wikman

Möt Åsa Wikman som är stiftsdiakon.

Klimatporträttet: Lisa Gerenmark

Möt Lisa Gerenmark, som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga.

Klimatporträttet: David Sjogerlöv

Möt David Sjogerlöv som är stiftsadjunkt på Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog.

Klimatporträttet: Joakim Källman

Möt Joakim Källman, som är skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar.