Klimatporträttet: Sören Mårtensson

Under rubriken "Klimatporträttet" kan du läsa om hur olika medarbetare i Skara stift funderar kring och arbetar med klimat i sitt dagliga arbete.

Hallå där Sören Mårtensson

kyrkogårds- och fastighetschef i Norra Billing pastorat!

Vad gör du om dagarna?

Jag har jobbat i pastoratet sedan det bildades 2006 genom en sammanslagning av tre mindre pastorat. I min tjänst har jag ansvar för arbetsledning för vaktmästare och fastigheter. Det innefattar 14 kyrkor och kyrkogårdar samt 12 byggnader som består av förvaltningshus, församlingshem, kyrkstugor och prästgård.

Vad tänker du att Svenska kyrkan har för roll i klimatkrisen?

Svenska kyrkan har en viktig roll som en av Sveriges största fastighetsägare. Vi har möjlighet att påverka genom att arbeta med frågor som handlar om allt från uppvärmning till matsvinn. Just nu har energikrisen satt fokus på hur viktigt det är att vi tar ansvar för vår del av energieffektiviseringen. Jag tycker att det är viktigt att varje enhet jobbar utifrån sina möjligheter till förbättringar.  

Vilket mål tycker du är viktigast i Färdplanen för klimatet?

Det som ligger närmast till hands i mitt jobb är arbetet med energieffektivisering. Det är ett långsiktigt och systematiskt arbete där vi kan göra aktiva val av energi så att klimatpåverkan kan minskas.

Vad hade du velat ändra på arbetsplatsen för klimatet?

Fortsätta med det arbetet vi gör, utveckla samverkan med andra aktörer i samhället och visa mer vad vi gör för att förbättra vår miljö och vårt klimat. Alla har möjlighet att påverka!

Vad hade du velat se mer av i samhället när vi ska ställa om?

Mindre konsumtion, mer återvinning, färre transporter och mer klimatanpassade produkter.

 

Klimatporträttet: Karin Carlsson

Möt Karin Carlsson, som är diakon i Borås pastorat.

Klimatporträttet: Andreas Fagrell

Möt Andreas Fagrell, som är stiftsjurist och chef för avdelningen Sekretariatet på stiftskansliet i Skara.

Klimatporträttet: Urban Jormeus

Möt Urban Jormeus, stiftskonsulent för internationella frågor.

Klimatporträttet: Andreas Lindblad

Möt Andreas Lindblad, som är byggnadsantikvarie.

Klimatporträttet: Åsa Wikman

Möt Åsa Wikman som är stiftsdiakon.

Klimatporträttet: David Sjogerlöv

Möt David Sjogerlöv som är stiftsadjunkt på Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog.

Klimatporträttet: Lisa Gerenmark

Möt Lisa Gerenmark, som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga.

Klimatporträttet: Joakim Källman

Möt Joakim Källman, som är skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar.