Klimatporträttet: Lisa Gerenmark

Under rubriken "Klimatporträttet" kan du läsa om hur olika medarbetare inom stiftsorganisationens olika avdelningar funderar kring och arbetar med klimat i sitt dagliga arbete.

Till 2030 ska Svenska kyrkan ha uppnått klimatneutralitet, värderingsförändring och ökat kunskapen kring klimaträttvisa. Det kräver att alla, oavsett inriktning på arbete börjar arbeta mer med klimat, miljö och hållbarhet i åtanke. Här kan du förhoppningsvis hitta ny information och inspiration kring hur flera av Skara stifts medarbetare arbetar med frågorna i sitt arbete.  

Hallå där Lisa Gerenmark

stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga!

Vad gör du om dagarna? 

Kortfattat är det mitt jobb att stötta Svenska Kyrkans Ungas distriktsstyrelse i deras arbete samt vara ett stöd för lokalavdelningarna.

Vad tänker du att Svenska kyrkan har för roll i klimatkrisen?

Svenska kyrkan har som Sveriges största medlemsorganisation och trossamfund med en tro på att vi människor fått i uppgift att ta hand om skapelsen ett stort ansvar i klimatkrisen. Vi behöver med våra val gå före och visa på att en annan värld är möjlig. Vi måste lyfta vår profetiska röst och vi måste stötta barn och unga i existentiell kris och ge dem verktyg att hantera sina känslor men också ge dem handlingskraft.

Vilket mål tycker du är viktigast i Färdplanen för klimatet?

Jag tror värderingsförändringen är den viktigaste men också svåraste. Klimatneutralitet är superviktigt men det gäller bara vår verksamhet. Värderingsförändringen är där vi kan nå ut till samhället med och bidra med våra perspektiv in i det som är hela samhällets kris, inte bara vår.

Vad hade du velat ändra på arbetsplatsen för klimatet?

Jag tror att vi måste fortsätta med det vi redan gör. Färre resor, mer digitalt, färre utskrifter, kloka långsiktiga investeringar som minskar utsläpp och gör det lätt att göra rätt.

Vad hade du velat se mer av i samhället när vi ska ställa om?

De stora företagen, staten och kommunerna måste göra den största omställningen. Men det ska också vara lätt för privatpersoner att göra bra val. Utökad gratis kollektivtrafik skulle jag vilja se som ett sätt att minska resandet. Satsningar på svenskt vegetabiliskt protein är en annan sak.

Fler klimatporträtt

Klimatporträttet: Joakim Källman

Möt Joakim Källman, som är skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar.