Klimatporträttet: Karin Carlsson

Under rubriken "Klimatporträttet" kan du läsa om hur olika medarbetare i Skara stift funderar kring och arbetar med klimat i sitt dagliga arbete.

Hallå där Karin Carlsson

diakon i Borås pastorat!

Vad gör du om dagarna? 

Jag arbetar som diakon och utifrån en hållbarhetsaspekt innebär det bland annat medverkan i Kyrkornas matbutik där vi hanterar matsvinn från flera livsmedelsbutiker i Borås. Jag är också med i den miljöombudsgrupp som finns på plats och arrangerar klimatkvällar med olika teman för alla intresserade. 

Vad tänker du att Svenska kyrkan har för roll i klimatkrisen? 

Jag tror att vi skulle kunna ha en stor roll, vi har ett förtroendekapital hos många såväl församlingsbor som andra samhällsaktörer. Jag skulle önska att vi dessutom låg i framkant då vi velat lyfta förundran över skapelsen i alla tider och har kännedom om vilka faktorer som ger upphov till klimatförändringarna. Genom Act Svenska kyrkan har vi länge sett behov av att jobba med olika rättighetsbaserade aspekter mellan rik och fattig, kvinnor och män, vem som får sjukvård, vem som får gå i skola, mellan folk och länder, fred och konflikter. Kort sagt: klimaträttvisa. Vår hantering av skogarna vi äger kommer också få konsekvenser för vår trovärdighet som kyrka. 

Vilket mål tycker du är viktigast i Färdplanen för klimatet? 

Jag har svårt att välja bland de tre effektmålen, då klimatneutralitet är ett måste till 2030. Det kräver dock ett medvetet strategiarbete kring våra attityder i ett omställningsarbete. Om vår nästakärlek skall vara trovärdig krävs också arbete för klimaträttvisa. 

Vad hade du velat ändra på arbetsplatsen för klimatet? 

Oj, jag hade naturligtvis önskat ett stort engagemang, ett levande samtal om vad vi kan göra på såväl arbetsplatsen som på privata planet. Att frågorna fick prioritet bland oss! 

Vad hade du velat se mer av i samhället när vi ska ställa om? 

Jag tror att vi behöver goda förebilder som går före oss. Det verkar också som att vi behöver bli drabbade på något sätt för att inse behovet av en förändrad livsföring. Antagligen så behöver vi många olika slags engagemang utifrån att vi människor är olika och tilltalas av olika modeller. Själv har jag upptäckt Rebellmammor, som förgrenat sig genom Extinction Rebellion. Vi tillämpar fredlig civil olydnad med förhoppning om attitydförändringar hos beslutsfattare. Vid tre tillfällen har jag varit med i Göteborg, då vi suttit på marken, eller gått omkring med små handgjorda skyltar i kartong med något budskap till förbipasserande! Jag har funnit så mycket kärlek till Moder Jord och dess allehanda invånare bland dessa aktivister. Min tro är att vi behöver agera så att våra politiker tar ansvar för såväl artkrisen som klimatkrisen. 

Tidigare klimatporträtt

Klimatporträttet: Joakim Källman

Möt Joakim Källman, som är skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar.

Klimatporträttet: David Sjogerlöv

Möt David Sjogerlöv som är stiftsadjunkt på Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog.

Klimatporträttet: Lisa Gerenmark

Möt Lisa Gerenmark, som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga.

Klimatporträttet: Åsa Wikman

Möt Åsa Wikman som är stiftsdiakon.

Klimatporträttet: Andreas Lindblad

Möt Andreas Lindblad, som är byggnadsantikvarie.

Klimatporträttet: Urban Jormeus

Möt Urban Jormeus, stiftskonsulent för internationella frågor.

Klimatporträttet: Andreas Fagrell

Möt Andreas Fagrell, som är stiftsjurist och chef för avdelningen Sekretariatet på stiftskansliet i Skara.