Klimatporträttet: Joakim Källman

Under rubriken "Klimatporträttet" kan du läsa om hur olika medarbetare inom stiftsorganisationens olika avdelningar funderar kring och arbetar med klimat i sitt dagliga arbete.

Till 2030 ska Svenska kyrkan ha uppnått klimatneutralitet, värderingsförändring och ökat kunskapen kring klimaträttvisa. Det kräver att alla, oavsett inriktning på arbete börjar arbeta mer med klimat, miljö och hållbarhet i åtanke. Här kan du förhoppningsvis hitta ny information och inspiration kring hur flera av Skara stifts medarbetare arbetar med frågorna i sitt arbete. 

 

Hallå där, Joakim Källman

- skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar!

Vad gör du om dagarna?

- Jag försöker hålla en övergripande koll på vårt skogsinnehav vilket innefattar köp och försäljning, virkesaffärer, jakt- och fiskearrendatorer och inte minst certifieringsfrågor.

Vad tänker du att Svenska kyrkan har för roll i klimatkrisen?

- Klimatfrågan är viktig för alla och det gäller för oss som offentlig aktör att gå i bräschen för klimatarbetet. Så den är viktig.

Vilket mål tycker du är viktigast i Färdplanen för klimatet?

- Som skogsgubbe känns det naturligt för mig att lyfta fram klimatneutralitet som det viktigaste målet.

Vad hade du velat se mer av på arbetsplatsen för klimatet?

- På Egendomsförvaltningen jobbar vi hela tiden för att minska utsläppen. Just nu satsar vi bland annat på att täppa igen diken och att återväta torvmarker som utdikats tidigare. Torvmarker har visat sig kunna binda mycket kol och är därför viktiga att återställa. När vi återväter torvmarker minskar koldioxidutsläppen eftersom nedbrytningsprocessen av torven stannar av i syrefattiga miljöer. Det pågår några projekt och vi genomföra flera åtgärder de närmsta åren.

Vad hade du velat se mer av i samhället när vi ska ställa om?

Det behövs tydligare styrning politiskt bland annat genom incitament för att ta fram mer klimatvänliga alternativ på produkter och tjänster som vi använder idag. Där har också forskningen en viktig roll att spela.