Klimatporträttet: Jens Eriksson

Under rubriken "Klimatporträttet" kan du läsa om hur olika medarbetare i Skara stift funderar kring och arbetar med klimat i sitt dagliga arbete.

Hallå där Jens Eriksson

fastighetssamordnare i Herrljungabygdens församling

Vad gör du om dagarna? 

I min roll ingår mycket av fastighetsadministrationen. Att ansvara för system för larm, ventilation, energi etc, samt utföra visst underhåll. Den övervägande tiden ansvarar jag för olika projekt gällande våra kulturhistoriska byggnader.

Vad tänker du att Svenska kyrkan har för roll i klimatkrisen?

Min uppfattning är att Svenska Kyrkan borde gå i spetsen när det gäller klimatet. Ta ansvar för att vårda och förvalta skapelsen. Svenska Kyrkan är en stor innehavare av fastigheter och skog, där vi borde tänka på hållbarhet över tid. Framför allt vid renoveringar där kvalité och hållbarhet ska vara ledordet.

Vad hade du velat ändra på arbetsplatsen för klimatet?

Vi gör mycket lokalt men även på stiftnivå, men som kanske inte når ut till alla. Att informera genom att använda lokalpressen är ett bra exempel på att nå ut. Visa med siffror vad det innebär om vi sänker temperaturen och minskar resorna för klimatet men också för ekonomin. Att prata om klimatet med positiva ord och visa att alla bäckar små…

Vad hade du velat se mer av i samhället när vi ska ställa om?

Att alla ska vara med. Att finna positiva lösningar utanför ramarna, som alla förstår. Ibland kanske vi måste gå över ån…

Tidigare klimatporträtt

Klimatporträttet: Sören Mårtensson

Möt Sören Mårtensson som är kyrkogårds- och fastighetschef i Norra Billings pastorat.

Klimatporträttet: Karin Carlsson

Möt Karin Carlsson, som är diakon i Borås pastorat.

Klimatporträttet: Andreas Fagrell

Möt Andreas Fagrell, som är stiftsjurist och chef för avdelningen Sekretariatet på stiftskansliet i Skara.

Klimatporträttet: Urban Jormeus

Möt Urban Jormeus, stiftskonsulent för internationella frågor.

Klimatporträttet: Andreas Lindblad

Möt Andreas Lindblad, som är byggnadsantikvarie.

Klimatporträttet: Åsa Wikman

Möt Åsa Wikman som är stiftsdiakon.

Klimatporträttet: Lisa Gerenmark

Möt Lisa Gerenmark, som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga.

Klimatporträttet: David Sjogerlöv

Möt David Sjogerlöv som är stiftsadjunkt på Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog.

Klimatporträttet: Joakim Källman

Möt Joakim Källman, som är skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar.