Klimatporträttet: David Sjogerlöv

Under rubriken "Klimatporträttet" kan du läsa om hur olika medarbetare inom stiftsorganisationens olika avdelningar funderar kring och arbetar med klimat i sitt dagliga arbete.

Till 2030 ska Svenska kyrkan ha uppnått klimatneutralitet, värderingsförändring och ökat kunskapen kring klimaträttvisa. Det kräver att alla, oavsett inriktning på arbete börjar arbeta mer med klimat, miljö och hållbarhet i åtanke. Här kan du förhoppningsvis hitta ny information och inspiration kring hur flera av Skara stifts medarbetare arbetar med frågorna i sitt arbete.  

Hallå där David Sjogerlöv

Stiftsadjunkt på själavårdsinstitutet Lilleskog!


Vad gör du om dagarna? 

- Jag möter människor i själavårdssamtal, handledning och psykoterapier. Jag planerar också för att människor ska kunna komma till Lilleskog för att fördjupa sig i sin roll som själavårdare och delta i retreater.

Vad tänker du att Svenska kyrkan har för roll i klimatkrisen?

- En mycket viktig roll! Ett perspektiv som saknas i klimatdebatten handlar om vägvalet att avstå. Fasteperioden under kyrkoåret visar på kristen praktik som har stor betydelse för klimatet. Det handlar om att avstå något till förmån för något eller någon annan. Om att göra konkret handling av tro och lära känna och följa Jesus. När vi låter oss formas av Jesus kärlek väcks vårt unika gensvar på kärleken till oss. Vänskapen med Jesus blir språngbrädan som möjliggör att av fri vilja avstå från vår egen bekvämlighet till förmån för andra. Vad det innebär konkret beror på varje individs sammanhang och förutsättningar. Jag som privilegierad på många sätt kan avstå mycket. Ett exempel är valet att avstå från att äga bil. Det gör jag för att jag vill och har den konkreta möjligheten att göra det. Jag har möjlighet att avstå inte bara från mitt överflöd utan också sådant som gör att jag får mindre, till förmån för andra. Men jag är inte perfekt, utan människa och har fortfarande en lång väg att gå. 

Vilket tycker du är Färdplanen för klimatets viktigaste mål?

- Klimatneutralitet för Svenska kyrkan år 2030, detta som en praktisk konsekvens av vår tro. Att nå det målet blir ett evangelium, ett glatt budskap! Vi kan visa att en omställning är möjlig och bidra till hopp och mod hos andra att gå samma väg.

Vad hade du velat ändra på arbetsplatsen för klimatet?

- Att Skara stift uppmuntrar och rustar församlingarna att vara frimodiga att tala om det jag nämnt ovan. Om att när vi låter oss formas av Jesus kärlek till oss, frigörs vår vilja att i kärlek avstå till förmån för andra. 
Vi är ofta rädda för att framstå som moralister och visst finns risken när vi talar från fel position, men jag är övertygad om att vi landar rätt om vi låter Guds kärlek forma oss. Därigenom kan Gud forma vårt handlande för att tjäna Guds skapelse, klimatet och andra.

Vad hade du velat se mer av i samhället när vi ska ställa om?

- Just detta, att klimatomställning också handlar om förändrade perspektiv som påverkar tankar och beteenden. Många av oss har möjligheten att avstå. 
Att i samhället tala om och uppmuntra vägar att göra detta, av fri vilja, hoppas jag få se mer av. Här är våra unga medborgare viktiga att lyssna till, och bli påverkade av. Det är trots allt de och kommande generationer som tvingas ta de största smällarna av ett förändrat klimat. 

 

Tidigare klimatporträtt

Klimatporträttet: Lisa Gerenmark

Möt Lisa Gerenmark, som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga.

Klimatporträttet: Joakim Källman

Möt Joakim Källman, som är skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar.