Klimatporträttet: Åsa Wikman

Under rubriken "Klimatporträttet" kan du läsa om hur olika medarbetare inom stiftsorganisationens olika avdelningar funderar kring och arbetar med klimat i sitt dagliga arbete.

Till 2030 ska Svenska kyrkan ha uppnått klimatneutralitet, värderingsförändring och ökat kunskapen kring klimaträttvisa. Det kräver att alla, oavsett inriktning på arbete börjar arbeta mer med klimat, miljö och hållbarhet i åtanke. Här kan du förhoppningsvis hitta ny information och inspiration kring hur flera av Skara stifts medarbetare arbetar med frågorna i sitt arbete.  

Hallå där Åsa Wikman

Ny stiftsdiakon

Vad gör du om dagarna?  

Planen är att jag ska arbeta med att främja församlingarnas diakonala utveckling. Följa forskning och utveckling, se nya spår och uppmuntra till att vidga horisonten för vad diakoni är och kan göra. 

Foto: Josefin Roos

Vad tänker du att Svenska kyrkan har för roll i klimatkrisen?

Svenska kyrkan har en viktig roll genom att förmedla hopp och framtidstro. Det behövs för att orka, vilja, och våga förändra hur vi lever. Hela klimatkrisen är ju djupt existentiell. Hur kommer framtiden se ut? Ska vi finnas kvar på jorden? Finns det någon mening med att sopsortera om världen går under? Vad ska jag arbeta med om mitt arbete inte ingår i en klimatvänlig framtid? Vem är jag när jag inte konsumerar, när jag inte reser, när jag inte…? Det finns inte många i samhället som vågar adressera de existentiella frågorna, men jag tror det är viktigt att kyrkan vågar. Kyrkan kan visa att ett enklare liv, på vissa sätt, kan vara ett storartat liv på många andra sätt.

Vilket mål tycker du är viktigast i Färdplanen för klimatet?

För mig är klimaträttvisa viktigast, mixat med värderingsförändringar. Det är viktigt att klimatet inte blir ännu ett område där jag bara tänker på mig själv. För att klimatomställningen ska fungera behöver vi tänka att vi gör det här tillsammans. Som kyrka, och som enskilda kristna, behöver vi vara lyhörda för andras behov. Vi har så många olika ingångar i klimatkrisen: för en del handlar det redan nu om att slippa svälta, för andra kanske det än så länge bara handlar om att avstå spabadet på altanen. Då måste kyrkan gå i bräschen och visa att vi behöver hjälpas åt, att om fler människor har livets grundläggande livsnödvändigheter så får hela världen leva.

Vad hade du velat ändra på arbetsplatsen för klimatet?

Jag är ju ny på min arbetsplats och vet egentligen inte så mycket om hur vi arbetar med klimatet, men jag skulle önska att vi tydligt arbetade med de existentiella och teologiska frågorna eftersom det vi kan bidra med där är unikt. Vi behöver få bearbeta våra egna tankar och värderingar för att kunna bidra i samtalet med människor vi möter. 

Vad hade du velat se mer av i samhället när vi ska ställa om?

Min önskan är att politiker, de stora företagen och forskarna skulle se till att möjliggöra klimatomställningen på ett helt annat sätt än vad som görs idag. Vi behöver modiga och framsynta människor som kan leda oss in i framtiden. Men vi som enskilda samhällsmedborgare behöver också ta ansvar och se mer till helheten än till vissa symbolfrågor. Hållbart liv kan ju inte bara handla om en fråga, det handlar ju om HELA Livet. 

Tidigare klimatporträtt

Klimatporträttet: David Sjogerlöv

Möt David Sjogerlöv som är stiftsadjunkt på Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog.

Klimatporträttet: Lisa Gerenmark

Möt Lisa Gerenmark, som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga.

Klimatporträttet: Joakim Källman

Möt Joakim Källman, som är skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar.