Klimatporträttet: Andreas Lindblad

Under rubriken "Klimatporträttet" kan du läsa om hur olika medarbetare inom stiftsorganisationens olika avdelningar funderar kring och arbetar med klimat i sitt dagliga arbete.

Till 2030 ska Svenska kyrkan ha uppnått klimatneutralitet, värderingsförändring och ökat kunskapen kring klimaträttvisa. Det kräver att alla, oavsett inriktning på arbete börjar arbeta mer med klimat, miljö och hållbarhet i åtanke. Här kan du förhoppningsvis hitta ny information och inspiration kring hur flera av Skara stifts medarbetare arbetar med frågorna i sitt arbete.  


Hallå där Andreas Lindblad

byggnadsantikvarie!

Vad gör du om dagarna?

Jag började med att utbilda mig till byggnadsantikvarie vid Göteborgs universitet och har sedan jobbat som byggnadsantikvarie runt om i Sverige. Kulturarvet består väldigt sällan av bara själva byggnaden, utan ett grönt kulturarv också. Därför har jag också utbildat mig till trädgårdsmästare i Mariestad (också Göteborgs universitet) och har därefter bland annat jobbat som trädgårdsantikvarie. 

Nu, i mitt arbete på stiftet, är fokus på det kyrkliga kulturarvet. Jag trivs väldigt bra, framför allt tack vare alla trevliga kollegor i Skara och runt om i församlingarna. 

Foto: Andreas Lindblad

Vad tycker du att Svenska kyrkan har för roll i klimatkrisen?

Svenska kyrkan har en väldigt stor roll i klimatkrisen genom det stora fastighetsinnehavet, samt mängden arealer av skog och mark. Det är givetvis svårt att greppa allt och det viktiga är att varje enhet arbetar utifrån sitt perspektiv. De ökade elpriserna som är aktuella just nu slår hårt för församlingar, pastorat och stift, men på sikt kanske det kommer något positivt ur det. Genom att nu tvingas se över hur lokaler värms upp, ventileras och lyses upp kan det kanske bli ett förändrat positivt förhållningssätt. 

Vilket mål tycker du är viktigast i Färdplanen för klimatet?

En väldigt svår fråga och jag kan inte rangordna vad som är viktigast. Allt för klimatet är viktigt. 

Vad hade du velat ändra på arbetsplatsen för klimatet?

Jag tycker i det stora hela att Svenska kyrkan och Skara stift arbetar på ett bra och konkret sätt för klimatets bästa. Det är dock svårt att nå ut med det positiva arbetet till den breda allmänheten. Är du inte en del av kyrkan på något sätt, eller har kyrkan som arbetsgivare, finns väldigt liten kunskap om allt bra som görs. Mer reklam för Svenska kyrkan i nya sammanhang och våga ta plats!   

Vad hade du velat se mer av i samhället när vi ska ställa om?

Jag vill inte se mer av saker, utan snarare mindre: mindre konsumtion, mindre slöseri med resurser samt färre resor och minskade transporter. 

Fler klimatporträtt

Klimatporträttet: Åsa Wikman

Möt Åsa Wikman som är stiftsdiakon.

Klimatporträttet: Lisa Gerenmark

Möt Lisa Gerenmark, som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga.

Klimatporträttet: David Sjogerlöv

Möt David Sjogerlöv som är stiftsadjunkt på Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog.

Klimatporträttet: Joakim Källman

Möt Joakim Källman, som är skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar.