Klimatporträttet: Andreas Fagrell

Under rubriken "Klimatporträttet" kan du läsa om hur olika medarbetare inom stiftsorganisationens olika avdelningar funderar kring och arbetar med klimat i sitt dagliga arbete

Hallå där Andreas Fagrell

Stiftsjurist och chef för avdelningen Sekretariatet på Skara stift  

Vad gör du om dagarna? 

I arbetet som stiftsjurist ingår många varierande arbetsuppgifter varav en är att vara sekreterare i domkapitlet där jag också handlägger vissa beslut i ärenden som domkapitlet hanterar. Som chef för avdelningen Sekretariatet är det mitt ansvar att med övriga chefer driva arbetet inom stiftsorganisationen framåt. Personligen brinner jag också för barnets perspektiv.  

Vad tänker du att Svenska kyrkan har för roll i klimatkrisen?

Jag tänker att Svenska kyrkan som kristet trossamfund har en viktig roll i klimatkrisen och verkligen kan påverka. Som kristna har vi en gemensam syn på att vara satta som förvaltare i skapelsen och inför varandra. För mig handlar det om att hela tiden sträva efter att ha samma förhållande till skapelsen som Gud. Gud älskar världen och vill dess räddning. Jag tänker då särskilt på ansvaret för den andliga och existentiella reflektionen utifrån barnens situation som växer upp med klimatångest.  

Vilket mål tycker du är viktigast i Färdplanen för klimatet?

Det är egentligen omöjligt att peka på vilket som är viktigast, men måste jag välja ett mål så är det värderingsförändring. Jag tror att detta är det mål där Svenska kyrkan verkligen kan föra in de viktiga aspekterna i ett sekulärt samhälle. Som biskoparna skriver i Ett biskopsbrev om klimatet: 
När vi strävar efter ett långsiktigt perspektiv på oss själva och på vår egen roll i en större helhet blir det lättare för oss att vila i tillit till det vi kan göra och att det är gott, även om vi inte har facit i handen. En del av styrkan i kristen tro är att den ger oss hopp och kraft att, driven av kärlek, lämna vanmakten bakom oss för att förändra och skapa nytt.   

Vad hade du velat ändra på arbetsplatsen för klimatet?

Jag tycker att vi gör väldigt mycket idag för klimatet. Men jag tror att med en ytterligare ökad kunskap och engagemang hos medarbetarna på arbetsplatsen kan vi nå väldigt mycket längre i klimatarbetet.  

Vad hade du velat se mer av i samhället när vi ska ställa om?

Alla stora aktörer, stat, kommun, större företag och forskningen måste agera kraftfullt för att det ska göra skillnad. Vi måste också inse att detta är en världsvid utmaning där Sverige behöver vara en förebild i det globala sammanhanget.  

Klimatporträttet: Urban Jormeus

Möt Urban Jormeus, stiftskonsulent för internationella frågor.

Klimatporträttet: Andreas Lindblad

Möt Andreas Lindblad, som är byggnadsantikvarie.

Klimatporträttet: Åsa Wikman

Möt Åsa Wikman som är stiftsdiakon.

Klimatporträttet: Lisa Gerenmark

Möt Lisa Gerenmark, som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga.

Klimatporträttet: David Sjogerlöv

Möt David Sjogerlöv som är stiftsadjunkt på Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog.

Klimatporträttet: Joakim Källman

Möt Joakim Källman, som är skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar.