Foto: Sven-Erik Falk

Klimatfrågan viktig för stiftsfullmäktige

Det handlade mycket om klimatet när Skara stiftsfullmäktige höll sitt vårsammanträde. Ämnet belystes ur olika perspektiv, dels som andlig och existentiell fråga, dels som ett ekonomiskt problem.

Fullmäktige samlades på Flämslätts stiftsgård där försommaren bjöd på sin bästa sida. Omgivna av frodig grönska i solsken och en vänlig vind kunde ledamöterna hålla sina förhandlingar. Dessa inleddes av biskop Åke Bonnier.

Läs också: Toarp fick kyrkogårdspris      
Läs också: Motionärer vill ha utbildning    

Skapelsen
Med utgångspunkt i kyrkans trosbekännelse tog han upp ett antal frågor där klimatet var en.
   - Vi tror på Gud som skaparen. Därför måste vi arbeta mer med klimatutmaningarna, för Gud har satt oss att råda över skapelsen, men inte förråda den, sade han.
  Han tog sedan upp den färdplan för klimatarbete som upprättats och som innebär att Svenska kyrkan ska vara klimatneutral 2030.
- Detta är en utmaning för oss i Skara stift, både för stiftsfullmäktige som beslutsfattare och för alla som arbetar i stiftet, konstaterade biskopen.

Torkan syns i ekonomin
Näste talare att ta upp klimathotet var egendomschefen Gert Adolfson. Han redovisade bokslutet för de tillgångar som stiftet förvaltar i form av skog, jord och finansiella placeringar. Här märktes förra årets torra sommar tydligt i redovisningen.
   - Det varma och torra vädret gjorde att granbarkborren förökade sig i väldiga mängder. Och när den angriper träden kan den på bara några månader få virkets värde att sjunka med 75 procent, berättade han.

Plantor dog
Vädret satte också avtryck när det gällde skogsplantering som fick göras om när 200 000 plantor inte klarade värmen. Även de jordbrukare som arrenderar mark av stift hade det tufft när både betesvallar och spannmålsåkrar kämpade mot torkan.
   Trots detta var 2018 ett bra år för förvaltningen. Detta berodde framför allt på en sällsynt hög efterfrågan på skogsråvara. Både sågtimmer, massaved och andra produkter såldes till bra priser. Mot slutet av året fick konjunkturen dock en rejäl nedgång, och 2019 ser därför ut att bli ett år med svagare resultat.

Så gick det för stiftets ekonomi

Fullmäktige fick ta del av två olika bokslut.
   Stiftets egen verksamhet omsatte 110 miljoner kronor och gick med ett överskott på 3,6 miljoner. Detta är den verksamhet som omfattar bland annat verksamheten vid stiftskansliet och Flämslätt. Här ingår också olika bidrag till församlingarna som kyrkounderhållsbidrag och strukturbidrag.
   Stiftets förvaltning av skog, jord och finansiella placeringar omsatte cirka 120 miljoner kronor. Av vinsten får stiftets församlingar 22,5 miljoner som betalas ut enligt särskilda andelstal. Lika mycket går till kyrkans utjämningssystem.