Foto: Johannes Frandsen/IKON

Klassuppsättningar av Barnens Bästa Bibel

Under våren 2022 fick varje pastorat/församling i Skara stift möjlighet att gratis dela ut Barnens Bästa Bibel som en klassuppsättning till årskurs 2, som en tillgång i religionsundervisningen. Böckerna var en gåva från den lokala församlingen som var avsändare men där stiftsorganisationen stod för kostnaderna.

Detta tog de flesta pastoraten och församlingarna emot och många skolor har också tackat ja till klassuppsättningarna, som nu har distribuerats till klassrummen i olika sammanhang.

Utdelandet och erbjudandet om barnbiblarna är ett led i den strategiska planen för lärande och undervisning i Skara stift.

Bakom Barnens Bästa Bibel står bland andra Sören Dalevi som är biskop i Karlstads stift och som också har doktorerat på just ämnet barnbiblar. 

För dig som är lärare

Här finns pedagogiskt material och lärarstöd om hur Barnens Bästa Bibel kan användas i skolundervisningen. Här kan du också ladda ner en fil som berättar om kopplingen till läroplan, för årskurs 1-3. Du kan givetvis också vända dig till församlingen där du arbetar, för mer information och samarbete. 

Det finns också mycket material på webbplatsen Bibeln i skolan, som är en resursbank med lektionsförslag för lärare på grundskolans alla stadier. Lektionerna är anpassade utifrån läroplanens (Lgr22) villkor. 

För dig som arbetar i församling

På Karlstads stifts intranät finns information om handledning, inspiration och tips för dig som arbetar bland barn och unga i en församling.