Foto: pixabay.com

Inspirationsdag i Skara stift med årsmöte för SKUT/Utlandskyrkan

Välkommen till en dag i Tidaholm den 22 april! Då blir det inspiration, samtal och föredrag om Svenska kyrkan i utlandet. Det hålls också årsmöte. Alla intresserade är välkomna.

Program

(Klockslagen är ungefärliga)

09.00-09.45 Registrering  och betalningi Tidaholms församlingshem. Kaffe m. fralla serveras. Ta gärna med vinst till lotteri.

10.00- 11.00 SKUT-mässa i Tidaholms kyrka

11.15-12.30  ”Vart jag mig i världen vänder – är det alltid nå´t som händer”. Ordföranden i Kyrkostyrelsens Råd för Utlandskyrkan, Anna Lundblad, berättar om utvecklingen inom SKUT. Tillfälle till frågor

12.30 –13.15  Lunch samt lottförsäljning

13..15–14.00  Årsmöte (handlingar utdelas på plats) Ombud som önskar fråga behandlad skall senast 31 mars ha insänt denna till sagengoran@gmail.com 

14.15- 15-30  Summering av Utlandskyrkans Helg 2022. Hur går vi vidare?  Grupparbete.       

15.30  Kaffe och avslutning. 

Tid och plats

Lördag 22 april 9.00-16.00 ca, Tidaholms kyrka och församlingshem.

Kostnad

Det kostar 250 kronor att delta, betalas kontant, via Swish eller mot faktura.

Anmälan

Föranmälan är obligatorisk och skall göras senast 14 april till carolina.thunborg@outlook.com eller per telefon/SMS: 070 275 47 71. 
Uppge ev. önskemål om specialkost.

OBS! Tag gärna med en vinst till lotteriet. Samåk gärna!

Ladda ner informationsblad från SKUT-rådet om inspirationsdagen och årsmötet