Foto: pixabay.com

Inför skrivandet av det pastorala programmet

Med utgångspunkt i den grundläggande uppgiften väljer pastoratet/församlingen vad det pastorala programmet ska innehålla. Vilka rubriker och hur upplägget ser ut kan variera, men det pastorala programmet måste relatera till den grundläggande uppgiftens samtliga fyra olika delar på något sätt.

Ett tips inför skrivandet är att fundera över hur gudstjänstperspektivet ser ut i gudstjänsterna, det diakonala arbetet, i missionsarbetet och undervisningen? Hur ser diakoniperspektivet ut i gudstjänsterna, det diakonala arbetet, i missionsarbetet och undervisningen? Hur ser missionsperspektivet ut i gudstjänsterna, det diakonala arbetet, i missionsarbetet och undervisningen? Hur ser undervisningsperspektivet ut i gudstjänsterna, det diakonala arbetet, i missionsarbetet och undervisningen? Täcks den grundläggande uppgiftens alla fyra perspektiv i pastoratets/församlingens arbete? Tänk hela tiden in dessa fyra perspektiv i utformandet av det pastorala programmet. Den grundläggande uppgiften kan speglas som en del i t.ex. en lärande och rekryterande miljö, utvecklande miljö för det ideella medarbetarskapet, den världsvida kyrkan osv. Ett tips är att inte ha för många smårubriker utan samla ihop olika frågor under samma rubrik så att texten blir lättläst.  

Ett sätt att komma igång med det pastorala programmet kan vara att beskriva nuläget lite kort och sedan skriva några punkter om hur pastoratet/församlingen strävar framåt. Utgå från det som är ert sammanhang, arbete, utmaningar och möjligheter. Med denna start kan ni sedan bygga ert pastorala program med för er lämpliga rubriker, en inledande text och kanske några punkter ni ska sträva emot. Efter detta skriver ni rubriken domkapitlets regler och svarar på dessa.

Se till att lyfta in tidigare utvecklingsområden i det pastorala programmet så att det syns hur de har påverkat och utvecklat pastoratet/församlingen t.ex. utvecklingsområde gudstjänst, beskriv vad som är förändrat och vad det betytt och utvecklingsområde idealitet låt församlingsinstruktionen tydligt visa att idealitet är en viktig del i hur pastoratet/församlingen är kyrka.

Viktigt är alltså att komma ihåg att pastorala programmet inte är en verksamhetsbeskrivning utan ska visa en riktning framåt "Detta vill XX-församling"​. ​