Foto: Anna Theander

Hitta till våra Klimatstigar

Sveriges första Klimatstig hittar du på Torsö i Vänern.

Den finns vid Stiftsreservatet Tjäderåsen och består av en cirka två kilometer lång vandringsslinga med flera hållplatser med olika uppgifter kopplade till klimatet. Längs vandringen kan du bland annat få prova på skogsbingo, bygga din framtid med naturlego eller inventera arter i naturrutan.

Stigen går mestadels genom stiftsreservatet och produktiv skogsmark. Klimatstigen är blå markerad och en del av stigen går längs befintlig vandringsled mellan Laxhall och Hattareviken.

 

Karta Torsö

Foto: google maps

Sveriges andra Klimatstig hittar du på Skara Stiftsgård Flämslätt

Klimatstigen är cirka två kilometer lång vandringsslinga i Flämslätts vackra parkliknande omgivningar. Vandringen är kort med varierad terräng och går på befintliga leder. Längs vandringen kan du lära dig mer om klimatet och göra olika typer av uppgifter. Då vandringsleden är anlagd i Flämslätts direkta omgivningar finns det tillgång till lekpark, badplats, stora gräsytor och naturligtvis gott om parkering.

Klimatstigen utgår från parkeringsplatsen och är tydlig utmärkt med vägvisare.

Flämslätt är en av landets äldsta stiftsgårdar och ligger i Skara stift, i skön grönska och med Flämsjön intill. Här möter historia nutid och framtid. Sedan 1939 har gården varit en vacker och inspirerande mötesplats för olika verksamheter. Flämslätts kyrka stod klar 1959 och blev en viktig milstolpe i bygdens historia.

Läs mer om Flämslätt här!

 

Karta Flämslätt Stifts- och Kursgård

Foto: Google Maps