Hem för bilar blir hem för människor – byggstart för projektet kvarter Prästlyckan

8 oktober genomfördes ett symboliskt första spadtag när byggprojektet för kvarter Prästlyckan i centrala Alingsås startade. Arrangemanget genomfördes med avstånd och med hänsyn till pandemisituationen var det bara särskilt inbjudna som närvarade.

År 2022 är tanken att 122 lägenheter ska vara inflyttningsfärdiga på en plats i Alingsås där det fram till nu varit parkeringsplatser. Lägenheterna kommer att rymmas i ett hus med fem olika huskroppar, som omsluter en innergård. Husen kommer rymma både en-, två- tre- och fyrarumslägenheter och visionen är att skapa attraktiva, kostnadseffektiva och hållbara lägenheter i centrala Alingsås som knyter an till Alingsås gamla innerstad. Jan Edlund, som är koncernchef höll tal i samband med cermonin och berättade om processen som startade 2016 och som efter flera viktiga milstolpar nu har tagit ett viktigt avstamp. Han framhöll också i sitt tal fokus på hållbarhet och berättade att denna fastighet kommer bli det energieffektivaste storhuset som hittills byggts i Alingsås.

Skara stift har varit med i projektets framtagande och har sålt mark till Tornstaden, som kommer att bygga huset. Med under dagen fanns representanter från Egendomsnämnden och Egendomsförvaltningen i Skara stift. Gert Adolfsson, som är chef för Egendomsnämnden i Skara stift höll ett tal där han berättade om delaktigheten i projektet.

-En ledstjärna under processen varit att skapa attraktiva, trygga och miljömässigt bostäder för vanliga människor, berättade Gert.

Gert berättade även en personlig anekdot från tiden då han lärde sig köra bil, då han spenderat mycket tid på den aktuella parkeringen när han övningskörde. Han berättade också att eftersom miljön är en viktig fråga för kyrkan så känns det bra att vara en del av detta projekt, som ett bidrag till hållbar stadsutveckling i Alingsås.

Vidare berättade Karl-Johan Karlsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås kommun, i ett tal om glädjen över att det här är ett historiskt och unikt tillfälle när det byggs så många bostäder på en gång och att det är en viktig milstolpe i arbetet med att nå ett av de politiska målen med att få bukt på bekymret om bostadsbrist i kommunen.

-Det här är inte bara ett bostadsbygge utan ett samhällsbygge, sa Karl-Johan.

Det symboliska första spadtaget var att det gjordes en gjutning av ett betongblock som kommer pryda fastigheten på något sätt när den står färdig. I betongblocket finns en inskription och även en plakett med Tornstaden och Skara stifts logotyper. Jan Edlund lämnade även symboliskt i samband med sitt tal över en enkrona till Gert, den krona som blev prutmånen i samband med att Skara stift sålde fastigheten till Tornstaden. Den kronan blev också en del av betonggjutningen. Det första spadtaget blev därmed ett varaktigt spadtag med en egen berättelse, som kommer finnas med och pryda bygget även när huset står klart.

Efter ceremonin bjöds det på mingellunch med avstånd i Alingsås församlingshem. I samband med lunchen lyckönskade Egendomsnämnden i Skara stift Tornstaden och Alingsås kommun i det kommande projektet genom ett tal av Lars Elwing, ledamot i Egendomsnämnden i Skara stift.