Foto: pixabay.com

Grogrund

Välkommen till Grogrund - en kurs i kristen tro och personlig utveckling för dig som är anställd i Svenska kyrkan.

Som efterföljare till den uppskattade och efterfrågade kursen ”KTPU - Kristen Tro Personlig Utveckling”, som haft paus några år, kommer nu Grogrund!

Jesus liknar himmelriket vid ett senapskorn, ett senapskorn som läggs i jorden och får gro. Senapskornet är litet. Också det minsta av alla frön kan, om det läggs i god jord, växa och bli stort, bli något gott, bli en hem för himlens fåglar. Denna kurs vill erbjuda en plats där våra olika frön av tro och längtan kan få planteras varsamt. När vi delar tankar, samtalar, lär oss mer om kyrkan och kristen tro, då ges vi möjlighet att slå rot och växa. Därför kallas kursen för Grogrund.

Kursens undervisning varvas mellan fysiska träffar på Hjo folkhögskola och några digitala träffar. 

Ur innehållet

Kursen lägger stor vikt vid att dela samtal och tankar med varandra. Ur undervisningen talar vi bland annat om den kristna trons grunder, den världsvida kyrkan, kyrkorummet och kyrkoåret, kyrkans historia, dopet och nattvarden, Svenska kyrkans organisation och mycket annat. Det blir också tillfälle att bearbeta reflektionsfrågor kring den egna tjänsten. 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är anställd i Svenska kyrkan, sedan minst ett år, men som inte har något kyrklig utbildning. Kanske arbetar du som vaktmästare, administratör, kommunikatör, barnledare eller något annat. 

Tid och plats

Under kurstiden, som pågår ett läsår, hålls tre träffar på Hjo folkhögskola:
Kurstillfälle 1: 20–21 september (10.00 dag 1 - 15.00 dag 2)
Kurstillfälle 2: 13–14 mars (10.00 dag 1 - 15.00 dag 2)
Kurstillfälle 3: 7 maj (10.00 - 17.00)

Några torsdagar per termin hålls också digitala träffar, enligt schema (13.00-15.00, vissa tillfällen: 10.00-12.00) Kurstillfällen online spelas in och läggs ut i det gemensamma klassrummet.

Kostnad

Kurskostnaden är 4300 kronor per deltagare. Övernattning kan bokas på Hotell Bellevue, 1060 kronor/natt.  Hotell bokar du själv, ange reservationsnummer 1067606.

Anmälan

Du anmäler dig här senast 17 augusti. Antagningskrav: Minst ett års anställning i Svenska kyrkan. Maximalt tre deltagare från samma pastorat. Vid frånvaro utdelas kompletteringsuppgift. 

Kursledning

Annelie Kaljonare, Lena Linde, Anna George och Oliver Joób, Skara stift. Medverkan av Karl Sjögren, lärare på Hjo folkhögskola, samt företrädare från stiftsorganisationen.

Ge mig en plats där jag kan växa, bli det som jag är tänkt att bli, Gud låt mig alltid vara tydlig och våga leva helt mitt liv.

Psalm 916 (Psalmer i 2000-talet)