Foto: Monica Fullana Kilefors

Gör ett besök i Habo kyrka

Habo kyrka är unik med sina målningar som inspirerats av katekesen. Kyrkan är öppen hela sommaren. Intill finns servering och utställning.

Kyrkan fick sitt nuvarande utseende 1723. Målningarna med motiv ur katekesen täcker hela kyrkan från golv till tak. Den speciella stilen kallas ibland "bondbarock". Tio Guds bud är målade på sidoväggarna, trosbekännelsen i taket under läktarna och Herrens bön på väggarna ovanför läktarna. I taket illustreras bland annat dopet, nattvarden och välsignelsen.

Det äldsta föremålet i kyrkan är 1200-talsdopfunten. I början av 1900-talet fick dock kyrkan en ny dopfunten och den gamla sandstensfunten beskrivs i en gammal inventarieförteckning som "en mortel att blanda rödfärg i". På 1950-talet togs den gamla dopfunten i bruk igen men man kan fortfarande se spår av rödfärg i den.

 

Läs mer om Habo kyrka

Titta in i Habo kyrka

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin