Foto: pixabay.com

Gör en tidsplan

När FIN- arbetsgruppen har kommit igång är uppgiften att göra en tidsplan för hela FIN-året. För att kunna göra den behöver man först stanna upp och fundera på exempelvis dessa frågor.

Hur ska utvärderingen av nuvarande församlingsinstruktion gå till? När ska den delen vara klar?

Hur lång tid behövs till insamlingsfasen?

Hur och när finns barn och ungdomar med i processen?

Hur och när ska personal, ideella och förtroendevalda samtala om olika delar i församlingsinstruktionen? Vid vilka kyrkoråd och församlingsråd ska FIN samtalas om?

Ska det bjudas in till en församlingskväll eller liknande?

När ska insamlingsdelen vara klar och gå över till samtal om insamlat material i olika sammanhang och sedan skrivas?

När ska samtal och material skickas till FIN-teamet för feedback? 

FIN-teamet ger feedback

Vid minst tre tillfällen ska FIN-teamet se och ge feedback. Skriv in dessa tre tillfällen i tidsplanen. FIN-teamet föreslår att ett tillfälle sker genom ett digitalt möte med pastoratets/församlingens arbetsgrupp eller någon/några från arbetsgruppen. (se förslag på datum under samråd)

Planera in kyrkofullmäktige men om det är ett extra fullmäktige avvakta med att kalla tills ni vet att tidsplanen håller. 

Lägg in tid efter den känns klar för att hinna skicka den för påseende till FIN-teamet och få en sista respons på det färdiga förslaget. 

Därefter kan ni lägga in kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Se till att det finns tid emellan för utskick av kallelse och församlingsinstruktion. 

Skicka till domkapitlet

Efter kyrkofullmäktige skickas en av två underskrivna församlingsinstruktioner till domkapitlet för beslut senast två veckor innan domkapitlets sammanträde.

Tidsplanen skickas sedan till stiftskansliets handläggare för församlingsinstruktioner lena.linde@svenskakyrkan.se gärna under februari/mars.