Ulrica, Berit, biskop Åke, Gabriella och Kanako står i koret i Skara domkyrka med pelare och altare i bakgrunden.
Foto: Carla Karlsson

Fyra nya kantorer i tjänst i Skara stift

Torsdag 9 juni sände Skara stift ut fyra nyutexaminerade kantorer för tjänst i Svenska kyrkan.

Det är Ulrika Holm, Berit Svensson, Gabriella Elgström och Kanako Schlichting som går ut i tjänst i Skara stift. Det gjordes i samband med en mässa i Skara domkyrka under ledning av biskop Åke Bonnier.