Foto: pixabay.com

Församlingsinstruktionens utvecklingsområden

Utvecklingsområden visar vilken riktning pastoratet/församlingen vill gå och hur framtida arbete ska prioriteras.

Vad är ett utvecklingsområde?

Utvecklingsområden visar vilken riktning pastoratet/församlingen vill gå och hur framtida arbete ska prioriteras. Vilka prioriterade områden ska pastoratet/församlingen satsa på extra under närmaste fyraårsperioden utifrån vad ni sett i omvärldsanalysen och det pastorala programmet. Var behövs kyrkan och inom vilka områden behöver pastoratet/församlingen kraftsamla för att på bästa sätt svara på behov som finns. 

Valda utvecklingsområden är grunden för den dialog som äger rum mellan pastorat/församling och stift. Dessa utvecklingsområden är också grunden för de samtal som förs under visitationerna och de årliga möten som sker inom ramen för Vägen vidare.

Hur arbetar man fram utvecklingsområden?

Välj utvecklingsområden som stämmer ihop med den teologiska grundsynen, omvärldsanalysen och det pastorala programmet i församlingsinstruktionen. Det kan omfatta många olika områden, både pastorala eller förvaltningsfrågor som miljö, ekonomi, arkiv, personal osv.  

Välj max fyra olika områden och beskriv området som valts med hjälp av några frågor eller perspektiv. Avsluta med att ange några nåbara mål som konkret kan arbetas med på olika sätt. 

Tips

Ställ frågor muntligt eller dela ut en fråga till olika grupper och personer i verksamhet. 
Vad tycker du pastoratet/församlingen ska satsa på? 
Till yngre kan ni skriva upp olika områden som kan vara intressanta och samtala utifrån orden- bilderna och sedan be dem välja genom att ringa in tre viktiga områden.  
Ställ ett blädderblock där många går förbi och skriv frågan så kan alla som vill få ge idéer. 

FILM

Se filmer om församlingsinstruktionens utvecklingsområden. I den första håller stiftspedagog Lena Linde en introduktion. I den andra berättar klimatstrateg Sandra Wilsson om Svenska kyrkans färdplan för klimatet och i den tredje handlar det om gudsjänstutveckling, med musikkonsulent Erik Nyberg. 

Tips

Ställ frågor muntligt eller dela ut en fråga till olika grupper och personer i verksamhet. 
Vad tycker du pastoratet/församlingen ska satsa på? 
Till yngre kan ni skriva upp olika områden som kan vara intressanta och samtala utifrån orden- bilderna och sedan be dem välja genom att ringa in tre viktiga områden.  
Ställ ett blädderblock där många går förbi och skriv frågan så kan alla som vill få ge idéer.