Foto: Sabine Geissler/pixelio.de

Före påsken kommer fasta

Julen varar inte fram till påska för däremellan kommer fasta. Så sjunger vi under dansen kring granen, men numera är fastetiden knappt märkbar utanför kyrkans värld.

Kvar finns ändå många traditioner som har sin grund i vårt firande av fastan. Dit hör både semlorna och påskriset. Liksom de många karnevaler som på våren firas runt om i världen. 
   Fastetiden är också en möjlighet för eftertanke, och en tid att tänka på andra. Under fastan har Svenska kyrkans en insamling till det internationella arbetet. Du kan läsa mer om insamlingen på  och även ge en gåva direkt på nätet på sidorna för det internationella arbetet.