För Guds och mänsklighetens skull

Tänker att man som människa, organisation och samhälle på något sätt behöver en moralisk grund, en etisk plattform att stå på, som hjälper oss att orientera oss i världen och fatta beslut om hur vi skall handskas med våra egna och andras tillkortakommanden i livet. Och jag tänker att den grunden på egentligen är obevisbar. Går inte att komma åt med vetenskap eller empiri, men att den föds i våra hjärtan av något, eller någon. En slags helhetsbild av tillvaron, som hjälper mig att organisera mig och hjälper mig att veta vad jag skall göra med dem och det jag möter.

Samhället har ju egentligen en sådan grund. En grund som gjort att mänskligheten överlevt. En moralisk känsla som säger till oss att vi behöver ta hand om det som är svagt och illa utsatt. Vare sig det är ett nyfött barn, som inte klarar sig själv, eller en sjuk och skadad som behöver hjälp, eller en gammal människa som inte orkar längre. Eller någon som flytt från misshandel och förtryck. Vi människor tar om hand. Vi hjälper. Vi sköter om.

Men den där grunden som Livet ger oss är skör. Vi förförs av tankar om rättvisa och egennytta. Och vi människor blir lätt offer för dem som har en alldeles egen moralisk grund för sitt liv. Där makt blir viktigare än omsorg och där jaget överskuggar alla vi. Och vi luras att tro på alla rykten och konspirationsteorier av dem som inte vill berika mänskligheten, bara utnyttja den för egna syften. Göra …… vad det nu kan vara…….stort igen.

Och så blir vi offer för dem som vill ha makten. De som spelar ut svaga grupper mot andra svaga grupper. Arbetslösa mot invandrare, bidragstagare mot fattigpensionärer…….Aldrig att de som har skulle kunna tänkas ge till dem som inte har.

Liksom det går ett stråk av generositet och medkänsla i alla kulturer, så får det också starka nedslag i vår Bibel. Gud är släkting till alla de som är illa medfarna och utsatta. Som i Bibelns värld var änkan den faderlöse, främlingen och den fattige. Eftersom Gud var deras släkting, så är det min uppgift att vara till för dem. Vilka är de grupperna idag? Naturen alldeles säkert, den utförsäkrade, barnen som utvisas till länder där de aldrig varit och vars språk de inte förstår, barnen vars korta framtid bara finns i gänget, män och kvinnor som sätts i utanförskap utan egen förskyllan, de som aldrig får chansen att gå ur skolan, de som inte får ordentlig pension,……..

En riktig kyrka står på Jesus sida. Han som gjorde just det som GT-texterna berättar om. Stod på deras sida som inte hade någon som talade för dem. Det må vara vänster eller höger.

Men vi måste se upp med de människor, rörelser eller organisationer vars orienteringsgrund i livet bara ser till sin egen makt och möjlighet att berika sig själva. Avslöja dem och inte fastna i deras garn. För vår egen skull, för mänsklighetens skull och för Guds skull.

Rolf Wollert
Präst i Sollebrunn med omnejd