Foto: Johannes Frandsen/IKON

Flerspråkig kyrka

Evangeliet om Jesus Kristus går över alla gränser - språkliga, kulturella och nationella. I Svenska kyrkan firas därför sedan flera hundra år gudstjänster på flera språk.

Kyrka på teckenspråk

I Skara stift bor och vistas det människor som använder teckenspråk som sitt första språk. Skara stift har därför en teckenspråkig verksamhet.

Konfirmation på finska och samiska

I Skara stift finns möjlighet att konfirmeras på finska. Du som vill konfirmeras på samiska är välkommen att göra det i Luleå stift.