Foto: Josefin Roos

Ett reducerat stiftsfullmäktige sammanträdde på Flämslätt

Det stiftsfullmäktige som skulle sammanträtt under våren träffades under särskilda former på Flämslätt stifts- och kursgård tisdag 8 september. Vårens sammanträde sköts upp med anledning av coronapandemin och när stiftsfullmäktige samlades var det med ett reducerat antal ledamöter. Ordförande Gerd Larsson är nöjd med upplägget på dagen.

Efter ett långt uppehåll kunde stiftsfullmäktige sammanträda och bland annat avhandla årsredovisningarna för stiftsorganisationen och prästlönetillgångarna. Det kunde konstateras att stiftsorganisationen gjort ett stort överskott under det gångna verksamhetsåret​. 

Med hänsyn till rådande restriktioner och för att inte bidra till smittspridning var det ett reducerat stiftsfullmäktige som träffades. Hälften av antalet ledamöter från varje nomineringsgrupp kallades och alla nomineringsgrupper var representerade. Det resulterade i att 39 av 71 ledamöter kallades. De ledamöter som inte medverkade på plats på Flämslätt hade möjlighet att följa sammanträdet digitalt. Dock hade dessa ledamöter inte någon röst- och yttranderätt. 

Nytt för denna gång var också att dagen kortades. I vanliga fall görs alla föredragningar på förmiddagen och sedan fattas beslut och val förrättas på eftermiddagen. Denna gång fattades beslut i direkt anslutning till föredragningen av ärendet. 

Stiftsfullmäktiges ordförande Gerd Larsson är nöjd med dagen.

- Jag upplevde att det fungerade fint med reducerat antal ledamöter och sammanträdet flöt på bra. Dock var det synd att alla som blivit valda inte kunde vara med och göra sina röster hörda. Ur demokratisk synvinkel är detta problematiskt, med det är samtidigt viktigt att de demokratiska processerna kan fortgå trots pandemin och att man möjliggör för organen att sammanträda. 

Som ordförande behövde Gerd bara hålla samman det som pågick i sammanträdessalen. Den digitala delen av dagen tog stiftsmedarbetarna Mats Dahlberg och Carolina Thunborg hand om. 

- Det fungerade väldigt bra med tekniken. Det var 13 ledamöter som valde att ansluta digitalt, säger Mats Dahlberg, IT-samordnare i Skara stift.

Gerd hoppas att stiftsfullmäktige snart ska kunna samlas fulltaligt igen efter pandemin och när den dagen kommer tar hon med sig insikter från denna dagen.

- Upplägget vi hade under dagen med att lägga föredragning och beslut i ärendet direkt efter varandra gjorde att det hängde ihop på ett naturligt sätt, så det kommer jag ta med mig, säger Gerd Larsson. 

På bilden: 
Stiftsfullmäktiges ordförande Gerd Larsson tillsammans med chefen för egendomsavdelningen, Gert Adolfsson, som föredrog årsredovisningen för prästlönetillgångarna i Skara stift.