Ett övermåttan skönt och härligt tempel

Festdagen i Mariestad avslutas storstilat - med jubileumskantaten "Ett övermåttan skönt och härligt tempel" som berättar om Mariestads och domkyrkans historia.

 

 

Kantaten är en musikalisk framställning av Mariestads domkyrkas historia från cirka 1580 och i runda tal ett par hundra år framåt. De personer som nämns vid namn har alla levt i verkligheten, och de viktiga händelser, såsom branden och flyttandet av biskopssätet till Karlstad har alla ägt rum. Själva stommen i berättelsen är alltså historiskt korrekt. Därutöver har vi, med nödvändighet för att ge det hela liv och färg, broderat ut och fantiserat.

Personer ur dåtidens alla fyra stånd har fått komma till tals, i första hand mariestadsborna själva, om sina förhoppningar och sina bekymmer, sin sorg och sin glädje, så som de skulle kunna ha tänkt, känt och sagt. Mot slutet löper en tråd in i vår egen tid, och måhända ännu längre.

Musiken är skriven av Jan Tammo och texten av Osborne Lindman.

Medverkar gör Cantabilekören, barnkören, orkester, solisterna Anders Börjesson och Liz-Marie Tammo m.fl. 

Dirigent: Jan Tammo