En väg räcker

Vad är en bra predikan? Frågan blev inte omedelbart besvarad utan krävde lite eftertanke.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Sedan klarnade bilden och ett försök till svar formulerades: ”När man uppfattar att den är sann och förankrad i Ordet” blev ett av svaren. Diskussionen ärhämtad från en bönegrupp som samtalade om det är en eller flera vägar som leder till Gud.
Vid två gudstjänster i olika kyrkor de senaste veckorna har jag glädjande nog fått lyssna till goda predikningar. Och för mig är det just sanningen och förankringen i Ordet som är helt avgörande när gäller predikan.
Egentligen är det märkligt att det finns förkunnare som menar att det är viktigt med ”Öppenhet för andra religioner” eller som anser ”Att Jesus är enda vägen till Gud är något som Johannes lägger i Jesu mun”.

Så sade Jesus
Själv uppfattar jag orden i Joh 14:6 som ett återgivande av Jesu egna ord:
”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”
På samma sätt uppfattar jag orden i Matt 7:13-14 som ett direkt citat av Jesus sa: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”
När jag genom Ordet lärt känna Jesus och upptäckt att han ÄR vägen, sanningen och livet varför skulle jag då försöka någon annan väg? Eller varför skulle jag försöka visa någon annan människa en annan väg?

Hålla fast vid enkelheten
Det finns säkert de som tycker att detta är ett förenklat resonemang och att man måste ta hänsyn till olika situationer osv. Men jag tycker att det finns goda skäl att hålla fast vid enkelheten. Det är så tydligt vad Jesu anspråk är och vad han menar.
När jag skriver detta lyssnar jag på ”Sjung Till Jesus” av Erik Tilling och jag fastnar för några strofer:
Skapelsens Herre hängd på ett kors...
Han tog vår skam...
Tog all vår synd på sig...
Han har befriat oss...
För mig är detta några tydliga rader som jag tror är sanning och därför vill jag gå den väg som Jesus visar även om jag snubblar ganska ofta.

Av Anders Åström, Ödenäs
Publicerad 22 april 2016