En låda utan tillit

Det borde kommit ett brev på posten. I stället kom en låda med luft och 18 gram reservdelar. En låda som visade att tilliten är skadad i vårt samhälle.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Det var en liten plastgrej till högtryckstvätten som gått sönder, och en ny hade köpts in via internet. Och den kom alltså i en låda, eftersom säljaren höll på sina rutiner.
    Sådana är förstås bra. För hur skulle det gå om den som packade insåg att reservdelen redan låg förpackad i plast och därför kunde skickas i ett vanligt kuvert? Utburet ända fram till dörren.
   Då kan ju kunden säga att han aldrig fått brevet och tvinga till sig en extradel. Med paket finns det elektronisk kvittens.
    Att mottagarens resa kostar tid och koldioxid lämnas utanför kalkylen. Bristen på tillit är alltså dyrbar. Och den saknas i flera led. Företaget litar ju varken på sin egen personal, på posten eller på kunderna. Frågan är om man kan leva så.

Sverige i topp
I ett större perspektiv är frågan om att lita på andra avgörande för ett samhälles utveckling. En som studerat detta är Bo Rothstein, professor vid Göteborgs universitet. Där har man sedan 1996 regelbundet frågat ett stort antal svenskar de anser att man i regel kan lita på andra.
    Resultatet är uppmuntrande. Nästan 80 procent av svenskarna anser att man i allmänhet kan lita på andra människor. Det placerar oss i topp tillsammans med danskarna, tätt följa av norrmän och finländare. Motsatsen i Europa hittar vi i Slovakien och Serbien där bara 8 procent svarar ja på frågan.
    Men Bo Rothstein konstaterar att det finns stora skillnader i befolkningen. Den som är rik och frisk har mycket lättare att visa tillit än den som är fattig och sjuk.
   Likaså finns det hot mot vår tillit. För vi vågar lita på andra människor därför att vi har träffat dem. I skolan, föreningar och militärtjänst har människor från alla delar av samhället mötts och insett att det går att lita på varandra.

Vara en motkraft
När skolor och bostadsområden segregeras kan detta skada tilliten. Då förstörs inte bara mellanmänskliga relationer utan troligen också den ekonomiska tillväxten.
   Dessutom skapar det grogrund både för populistiska partier och för ökad egoism.
Kyrkorna bör kunna vara en motkraft till detta. Här kan det finnas mötesplatser där alla sorters människor träffas. Dessutom ska den etiska kraften i evangeliet inte underskattas.
    Jesus säger dels att vi ska leva ärligt (ja ska vara ja och nej ska vara nej), dels att vi ska älska våra medmänniskor som oss själva. Det handlar inte om att vara naiv, för vi uppmanas också att vara ”kloka som ormar och oskyldiga som duvor”.
    Att skapa tillit är ett arbete där vi alla får vara med, och som gör livet bättre. För visst vore det trevligt att få ett brev ibland.

Av Sven-Erik Falk, Skara

Fotnot: Det finns flera ganska lättlästa texter om forskningen kring tillit på internet. Här är några av dem. De flesta finns tillgängliga som pdf-filer.

- Den svåra konsten att lita på andra, Av Bo Rothstein     
- Tillit skapas i den lokala byråkratin. Från Vetenskapsrådets webbplats forskning.se - Hög tillit i Sverige, men inte hos alla. Av Bo Rothstein och Sören Holmberg   
- Självförtroende och förtroende för andra, Av Bo Rothstein och Sören Holmberg   

      

Detta är en krönika där skribenten själv svarar för de åsikter som framförs.