En hälsning från biskop Åke

I dessa dagar är spridningen av coronaviruset något som berör alla som vistas i Sverige. Väldigt många är oroliga. Läs biskop Åkes hälsning med anledning av coronavirusets spridning.

I den situation som vi befinner oss i är det viktigt att ta allas oro på största allvar och samtidigt är det viktigt att kyrkan fullföljer sitt uppdrag att vara bärare av det livgivande hoppet; budskapet om Jesus Kristus som gått före oss längst in i ångesten, som gått smärtornas väg för vår skull, som dött och uppstått och är mitt ibland oss för att visa på att det destruktiva, att det som bryter ned, ja att till och med döden inte har sista ordet. Om detta må vi fortsätta att förkunna i ord och handling.

Därför är det i skrivande stund viktigt att gudstjänstlivet i våra kyrkor fortsätter på ett klokt sätt utifrån lokala förutsättningar och utifrån kyrkoherdens bedömning för respektive församling eller pastorat. I dessa tider av oro fyller kyrkan en oerhört viktig funktion.

En bön i virustid

Jag vill också dela en bön.

Använd den gärna i gudstjänster och andakter och för er själva:

Herre Jesus, ”du som gått före oss längst in i ångesten” (Sv.ps 74), vi ber till Dig för alla som på olika sätt är drabbade av coronaviruset, både i vår närhet och i andra länder. Herre, kom och var dem nära. Var nära alla som är svårt sjuka, var nära alla som lider av symptom, var nära alla som är oroliga, var nära alla som sörjer anhöriga som gått bort, var nära alla som på olika sätt är involverad i kampen mot viruset.

Speciellt ber vi för alla inom sjukvården, alla som arbetar med akutsjukvård och annan sjukvård. Herre, ge dem kraft, ge dem uthållighet. Vi ber för myndigheter som har att fatta beslut, för regeringar och presidenter. Gud, Du som är livets Herre, fyll varje beslutsfattare med Din vishet så att Ditt rike må bli tydligt och Din vilja ske i kampen för livets skull.

Vi ber också för oss själva. Led oss steg för steg i det som är och som väntar, du som ger oss ny kraft och leder oss på rätta vägar, ditt namn till ära. (Psaltaren 23)

Amen